Par asenizācijas pakalpojumu veikšanu

Pamatojoties uz to, ka ar 2018. gada 1. maiju SIA “Talsu ūdens” savai apkalpes zonai ir pievienojis Sabiles pilsētu un Abavas pagastu, Strazdes pagastu un Virbu pagastu, informējam par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu Sabiles pilsētā un Abavas pagastā:

katra otrā OTRDIENA – Sabiles pilsēta un Abavas pagasts.

Nosēdbedres izvešana līdz 3,2m3 (noslēgts līgums), ar asenizāciju a/m par 1 (vienu) reizi ir 37,50 EUR (ieskaitot PVN).

Šajā dienā asenizācijas pakalpojumi tiek sniegti, nepiemērojot aprēķinu par nobrauktajiem kilometriem.

Ja asenizācijas pakalpojums tiek sniegts citā dienā, tad papildus tiek aprēķināta maksa par nobrauktajiem kilometriem (0,62 EUR ar PVN par katru nobraukto kilometru).

Asenizācijas pakalpojumu nodrošināšana Sabiles pilsētā un Abavas pagastā (izvešanas datumi):

10.jūlijs un 24.jūlijs, 7.augusts un 21.augusts.

Sīkāka informācija pa telefonu: 63222216.

Dalies ar šo: