Omīšu rīts Sabiles PII „Vīnodziņa”

Iepriecināt katru omīte prot,
Ko es viņai pretī varu dot?
Varu omīti samīļot!
Varu omītei buču dot!

Katru gadu Sabiles PII „Vīnodziņa” marta mēnesis ir īpašs, jo bērni ar sarūpētām dāvaniņām gaida ciemos savas mīļās omītes un vecmāmiņas.

rsz_5o

Tā arī šogad, 8.marta rīts mūsu bērnudārzā bija ļoti gaidīts. Pienāca Omīšu rīts, uz kuru bērni, audzinātājas un auklītes gatavojas ar lielu mīlestību. Pie mums ciemos bija atnākušas omītes. Caur dziesmām, dzejoļiem un dejām bērni parādīja savām omītēm, cik viņas mums ir mīļas, cik mēs viņas ļoti mīlam! Kādu sirds siltumu un mīļumu spēj dot viņu mīļie mazbērni un pat mazmazbērni.

Pasākumu vadīja un priekšnesumus pieteica sagatavošanas grupas bērni Ģirts un Anna. Kā pirmie vecmāmiņas sveica paši mazākie, iebraukdami zālē un dziedot dziesmiņu. Turpinājumā vecmāmiņām tik izvārīta pat biezputra un bērni kopā ar zaķi devās uz mežu. Nākamie vecmāmiņas priecēja vidējās grupas bērni, kuri, skanot dziesmai „Cielaviņa”, vecmāmiņu dziedājuma pavadījumā parādīja skaistu deju. Par īpašu teatralizētu priekšnesumu „Mazs cinītis” bija parūpējušies vecākās grupas bērni, bet paši lielākie – sagatavošanas grupas bērni, visus priecēja ar mīļiem dzejoļiem un skaistām dziesmām. Ik viena vecmāmiņa bija aizkustināta un pār vaigiem nobira ne viena vien saviļņojuma asara.

Pēc svinīgā koncerta omītes tika aicinātas uz tējas tasi un pašu sarūpētiem kārumiem. Baudot cienastu , norisinājās jautras sarunas, omītes pastāstīja interesantākos atgadījumus no mazbērnu dzīves.
Paldies omītēm un vecākiem par skaisto rītu un atbalstu!

Pirmsskolas mūzikas
skolotāja Inga Feldmane
Foto Z.Cīrule

rsz_3o

rsz_4o

Dalies ar šo: