Noslēdzies mācību gads Sabiles vidusskolā

Darbīgs un veiksmīgs ir pavadīts 2015./2016.m.g. Sabiles vidusskolas 1.-8.klašu skolēniem.
Skolā mācās daudz centīgu un darboties gribošu bērnu, ir labi sasniegumi mācībās. Mācību gada noslēguma pasākumā atzinības par labiem rezultātiem mācību darbā saņēma skolēni, kuri šajā mācību gadā uzrādījuši labas un teicamas sekmes:
1.klasē
Kristena Ivanova, Krišjānis Gross, Armands Slēžis, Elīna Zinberga, Edgars Zvaigzne, Lote Pīlēģe
2. klasē
Viktorija Feldmane, Ludis Kleins, Viktorija Krastiņa, Evelīna Līgotne, Dilans Prātiņš, Mārtiņš Zvaigzne
3. klasē
Eva Evelīna Birkāne, Edvards Neilands, Linards Slēžis, Kristers Emīls Sokolovskis , Annija Strazdiņa, Simona Kristiāna Šakina, Kristens Valters, Aleksandra Alina Lejiete
4. klasē
Evelīna Liepiņa, Kristija Geila Zeltiņa
5. klasē
Edvards Eduards Ošis, Tīna Bekmane, Madara Hartmane, Ričards Abakumovs, Diāna Melānija Sorkina
6. klasē
Klaudijs Jankevics, Janeks Prātiņš
7. klasē
Luīze Cīrule, Sofija Rudzīte
8. klasē
Rūta Jekuma.
Mācību gada laikā daudzi skolēni ir ne tikai atbildīgi un centīgi mācījušies, bet arī piedalījušies starpnovadu un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, darbojušies ārpusstundu pulciņos, nodarbībās, skolas sabiedriskajā dzīvē.
Labus panākumus skolēni ir guvuši Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu mācību priekšmetu olimpiādēs:
diploms par teicamiem rezultātiem starpnovadu novadu vizuālās mākslas olimpiādē Evelīnai Līgotnei, Viktorijai Feldmanei, Viktorijai Krastiņai , Anastasijai Saburai, Elīzai Jekumai, Danielam Parvu, Edvardam Neilandam, Laurai Sorkinai, kura arī piedalījās Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē,
Gastonam Brucim 2.vieta  un Goda raksts Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klašu grupā, 4.vieta un Atzinība Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.
Vairākums šo skolēnu ir paspējuši darboties un pierādīt sevi vairākās aktivitātēs.
Priecājamies par mūsu 1.-2.klašu deju kolektīvu, kurš starpnovadu skatē ieguvis 1.pakāpi un tiesības 4.jūnijā piedalīties Latvijas skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu festivālā “Latvju bērni danci veda” Valmierā, 23.jūnijā Lielkoncertā “Līgojam Talsos!”.
Ar prieku bērni piedalās dažādās ar mūziku saistītās aktivitātēs – darbojas 1.-4.klašu koris, individuālie izpildītāji, kas uzstājās koncertos, pasākumos. 1.-4.klašu koris, starpnovadu skatē ieguva 2.pakāpi un tika uzaicināti piedalīties koru skates “Tauriņu balsis” laureātu koncertā – svētkos Laumu dabas parkā 30.maijā. Ļoti labi individuāli panākumi ir 5.klases skolniecei Tīnai Bekmanei, kura ieguvusi 3.pakāpes laureāta diploms starpnovadu 1.bērnu solistu konkursā “Talsos iepogāts” Talsos.
Ar panākumiem šajā mācību gadā darbojās teātra pulciņš, ar izrādi “Zirgošanās” starpnovadu skatē iegūstot 2.pakāpi.
Skolā ir daudz skolēnu, kas aktīvi nodarbojas ar sportu, ir labi sasniegumi Talsu novada organizētajās sacensībās un olimpiādēs:
1.vieta un kauss Talsu novada atklātajā skolēnu olimpiādē krosa stafetēs – A. Āboliņa (8.kl.), A.Grienvalde (9.kl.), S.Černocka (9.kl.), G.Brucis (8.kl.), K.Neilands (8.kl.), J.Lagzdiņš (7.kl.), 3.vieta Talsu novada atklātajā skolēnu olimpiādē krosa stafetēs (2006.g.dzim.) – D.Prātiņš (2.kl.), E.Birkāne (3.kl.), A.Strazdiņa (3.kl.), K.S.Šakina (3.kl.), E.Neilands (3.kl.), L.Slēžis (3.kl.), 2.vieta Talsu novada olimpiādē – futbolā vecākās grupas komandai , 3.vieta  Talsu novada olimpiādē – futbolā 10 komandu konkurencē.
Paldies katram skolēnam, kurš spēja, uzdrīkstējās un uzvarēja!
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, kas tika veikts mācību gada laikā, lai skolēnus sagatavotu olimpiādēm, konkursiem, skatēm, par radošumu un izdomu, lai skolas dzīvi darītu interesantāku, lai bagātinātu katru no mums – gan skolēnu, gan skolotāju.
Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un uzticēšanos, skolas darbiniekiem par ieguldījumu skolas attīstībā un panākumos!
Nozīmīgs periods vēl ir mūsu 9.klases skolēniem – drīz vien eksāmenu laiks aiz muguras un jāizdara izvēle, kur turpināt tālāk izglītošanos. Vēlam viņiem veiksmi, izdošanos un mērķtiecību sevis pilnveidošanā!

Saulainu, jauku un drošu vasaru vēlot –
Rudīte Blāze, skolas direktore

Dalies ar šo: