Nodokļu politikas izmaiņas

Speciālā vērtība nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām.

Ar 01.01.2016. stājas spēkā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Lai nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu, zemes vienībām nekustamā īpašuma nodokli aprēķinās no speciālās vērtības.

Speciālā vērtība paredzēta nodokļa pieauguma ierobežošanai – tās pieaugums ik gadu nepārsniegs 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības.

Speciālā vērtība attieksies uz lauku zemes vienībām,  kuras atrodas administratīvajā teritorijā ārpus pilsētām ar nosacījumu:

–  ar platību, kas pārsniedz 3 ha;

–   kurām vismaz viens no lietošanas mērķiem ir no mērķu grupas:

„01 Lauksaimniecības zeme”;

„02 Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu”;

„03 Ūdens objektu  zeme”.

Speciālā vērtība tiks piemērota 10 gadus – no 2016. līdz 2026. gadam.

Papildus informāciju var saņemt Talsos, Kareivju ielā 7, 212. Kabinetā, vai zvanot 63232124, vai rakstot elektroniski: ramona.riekstniece@talsi.lv

Dalies ar šo: