Mūžības svētdienas dievkalpojums Sabilē 24. novembrī plkst. 13.00

Šajā gadā novembra pēdējā svētdienā – 24. novembrī plkst. 13.00 Sabiles luterāņu draudze aicina uz Mūžības svētdienas dievkalpojumu.

Mūžības svētdienā pieminam savus mūžībā aizgājušos tuviniekus. Tā ir arī svētdiena, ar kuru noslēdzas Baznīcas gads, lai nākamajā svētdienā sagaidītu jauna Baznīcas gada iestāšanos, reizē ar 1. Adventu. Pārdomu laiks, kas mūs mudina apstāties pie lielajiem, grūti atbildamajiem jautājumiem – kas ir cilvēks? Kas ir nāve? Kas ir mūžība un mūžīgā dzīvība?

Jēzus viņai sacīja: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu”. Jāņa 11:25

Sabiles luterāņu draudze

Dalies ar šo: