Mēs rūpējamies par sakoptu vidi Sabilē

Talsu novada pašvaldība kārtējo reizi šī gada februāra mēnesī izsludināja pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. Biedrība „DĪB Mūsu māja”, Smilšu ielā 2, Sabilē, šo iespēju vēlējās izmantot atkārtoti. Uzrakstījām pieteikumu, sagatavojām nepieciešamos dokumentus un līdzfinansējums 4000.00 euro apmērā tika saņemts.  

Projekta ietvaros vēlējāmies atjaunot, sakārtot un uzlabot veco, bijušo bērnu rotaļu laukumu. Paradoksāli, ka mūsu mājā pārsvarā dzīvo tikai pensionāri un nav neviena nepilngadīga bērna, bet vēlējāmies sakārtot mājas apkārtni un radīt prieku apkārtējo māju iedzīvotājiem. Tas mums projekta ietvaros arī izdevās, jo tagad mūsu mājas pagalma zaļajā zonā uzturas un spēlējas citu daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie bērni. Nemaz nedomājām, ka visā mikrorajonā šo mazo bērnu ir tik daudz.

Otrs darbs, ko vēlējāmies paveikt, bija izveidot lietus ūdens noplūdes renes, lai lietus laikā ūdens neplūstu pagrabos. Arī pie mājas augošie koki ar savām saknēm bija sabojājuši piebraucamā ceļa segumu. Vecajiem cilvēkiem aiz asfalta pacēlumiem ķērās kājas un lietus laikā seguma līmeņa neatbilstības dēļ veidojās lielas peļķes. Mūs konsultēja SIA “Kandavas ceļi” speciālisti un darbinieki, kuri arī sastādīja veicamo darbu tāmes un veica visus labiekārtošanas darbus. Darbi tika veikti labā kvalitātē.

Kopīgiem spēkiem esam tikuši pie vēl vienas sakārtotas vietas vairāk. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā izmantojam jau otro reizi un vienmēr esam gandarīti par iegūto rezultātu. Šādā kopsadarbībā ar pašvaldību jebkura apsaimniekošanas biedrība var paveikt lielus darbus un iezīmēt pozitīvus, sakoptus un funkcionālus vaibstus mūsu Talsu novada sejā.

Maija Dubro, biedrības „DĪB Mūsu māja” projekta vadītāja
Autores fotogrāfija

Dalies ar šo: