Mēs – mūsu Sabilei

Sabiles aprūpes biedrība “Kalme” šā gada jūnija mēnesī pieteica savu dalību Talsu novada fonda izsludinātajā projektu konkursā. Pieteikumu izdarījām ar skanīgu nosaukumu „Vēl viens akcents”, kas raksturoja mūsu vēlmi un ieceri sakārtot vēl vienu vietu Sabiles pilsētas teritorijā. Projekta pieteikums tika atbalstīts un SIA „Centrs 5” veica projekta aktivitāšu īstenošanu.

Tika estētiski sakārtota un pārveidota ūdens ieguves akas vieta. Ar dekoratīviem akmeņiem apmūrēts akas betona riņķis, uz akas betona vāka papildus tika uzlikts koka vāks ar improvizētu ūdens pumpi. Tāpat ar bruģīti tika izlikta un akcentēta akas apkārtne, lai tajā neieplūstu virszemes ūdeņi. Projekta realizētāji uzdāvināja un iestādīja akas tuvumā skaistu, sarkano kļavu, kas vēl efektīvāk izcēla šīs ūdens ieguves vietas  izskatu.

Sabiles aprūpes biedrība regulāri veic savas veco ļaužu nama apkārtnes labiekārtošanu, jo katra Sabiles pilsētā esošā iestāde veido kopējo pilsētas izskatu. Katru gadu veicam kādu no namam piederošās teritorijas uzlabojumu ar kādu efektīvu akcentu.

Mūsu iestāde nav liela, tādēļ papildus līdzekļus šādiem pasākumiem varam iegūt, tikai piesakoties nelieliem finansiāliem projektiem. Vislielākais mūsu ideju ģenerators un finansiālais atbalstītājs ir Talsu novada fonds. Ar fonda palīdzību vairāku gadu garumā esam iekopuši skaistu augļu dārzu, nomainījuši nolietojušos atpūtas solus un tagad esam pārveidojuši arī necilas ūdens akas izskatu par acij tīkamu un estētisku objektu.

Saprotams, ka vajadzību un vēlmju ir daudz, jo nebeidzam domāt un vēlamies veikt pasākumus nama teritorijas izskata uzlabošanai un nama klientu saņemtā sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātei. Bet visi sapņi piepildās tikai tad, kad ir atbilstošs finansējums, tādēļ noteikti meklēsim arī turpmāk iespējas piesaistīt papildus līdzekļus mūsu ideju realizācijai. Lai arī turpmāk kopīgiem spēkiem šādi vides sīki akcenti uzlabo mūsu Sabiles pilsētas vizuālo izskatu.

Maija Dubro,
Sabiles aprūpes biedrības “Kalme”
valdes priekšsēdētāja

Sabiles aprupes biedriba Kalme_aka (1)

Dalies ar šo: