Mārtiņdiena PII “Vīnodziņa”

ĶEKATĀ, ĻEKATĀ
LABUDIENU MŪS` MĀJĀ!

Klāt Mārtiņdiena! Kā jau zinām, tad Mārtiņi ir vieni no rudens bagātākajiem svētkiem. Visai ražai jābūt novāktai, visiem rudens darbiem apdarītiem, zemei uzartai, jo zeme dodas ziemas guļā un krāt spēku līdz pirmajiem pavasara darbiem.

Mārtiņdiena saistās ar skaistām latviešu tradīcijām, no kurām viena ir iešana ķekatās. Šajā dienā mēs katrs varam pārtapt par kādu tēlu un doties ķekatās. Jo skaļāka ķekatās iešana, jo labāka! Tā arī 10.novembrī Sabiles PII “Vīnodziņa” telpas pieskandināja Mārtiņbērni. Bērni kopā ar audzinātājām un auklītēm bija pārtapuši par īstiem ķekatniekiem.

Mazie un lielie ķekatnieki dziedāja latviešu tautas dziesmas, gāja rotaļās, dancoja, skandēja tautas dziesmas, minēja mīklas, brauca ar zirgu. Neizpalika arī Mārtiņdienas cienasts – zirņi, pupas un pīrāgi, kurus mums bija sarūpējusi Mazākās grupiņas audzinātāja Anita.

Ej, Mārtiņ, tu uz Rīgu
Nu mēs Tevi pavadām!
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim!

Teksts: muzikālā audzinātāja Inga Feldmane
Foto: vadītāja Zane Cīrule

Dalies ar šo: