Mācību gada sākums Sabiles Mūzikas un mākslas skolā

1.septembrī Sabiles Mūzikas un mākslas skola iesāka savu 27. mācību gadu un sagaidīja savus 65 audzēkņus, viņu vecākus un 8 skolotājus. Ļoti priecājamies par saviem pirmklasniekiem. Mācības mūzikas nodaļā uzsāk 9 pirmklasnieki – klavierspēles, flautas spēles un vokālās mūzikas (dziedāšanas) izglītības programmās. 10 audzēkņi šogad zīmēs, gleznos un darbosies ar dažādiem materiāliem Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 1.klasē. Audzēkņi pamatā pie mums nāk pēc mācībām Sabiles pamatskolā. Bet apmēram ceturtā daļa mūsu audzēkņu ir braucēji. 6 bērni pie mums brauc no Stendes un 8 pēc mācībām Kandavas skolās atgriežas mājās Sabilē un nāk zīmēt vai muzicēt uz mūsu skolu. Dzimumu ziņā ir gandrīz līdzīgi – 36 meitenes un 29 zēni. Talsu novada fonda stipendiju šim mācību gadam saņēma 4.kora klases audzēkne Evelīna Līgotne, kura iepriekšējā mācību gadā ar panākumiem piedalījās Valsts konkursā Dziedāšanā un ir čakla mācību darbā. Pavasarī mūsu skolu absolvēja 12 audzēkņi un 1 no viņiem ir izvēlējies tālākizglītību. Mākslas nodaļas absolvents Rūdolfs Eidējs iestājies Liepājas Mākslas un Dizaina vidusskolā.
Paldies audzēkņu vecākiem, ka esat izvēlējušies savus bērnus izglītot mākslas un mūzikas jomā mūsu skolā. Lai mums veicas! Krāsosim savu jauno mācību gadu ar smaidu, gaišām domām, radošām idejām un jauniem darbiem… Dzīve ir krāsaina un pilna prieka. Un to visu varam piedzīvot šeit – Mūzikas un mākslas skolā.
Zinta Ošenberga, Sabiles Mūzikas un mākslas skolas direktore

P.S. Fotogrāfijā redzami Sabiles Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles nodaļas audzēkņi ar savu skolotāju Baibu Petkeviču.

Dalies ar šo: