“Lupatiņu rīts” Sabiles bērnu bibliotēkā

Sniegotajā 17. janvāra pēcpusdienā Sabiles bērnu bibliotēkā rosījās divas Lupatiņas un Kaķis – tādos izdomas bagātos tēlos bija tērpušās bibliotēkas visas trīs darbinieces, kuras gaidīja pirmklasniekus, lai pasākumā “Lupatiņu rīts” (nosaukums tāpat kā Ineses Zanderes bērnu grāmata “Lupatiņu rīts”) viņus iepazīstinātu ar bibliotēku un tās darbību.

Jaunie lasītāji labi orientējās tajā, ko piedāvā bērnu bibliotēka – grāmatu lasīšanu, piedāvājumu tikt pie datora, kā arī puzles likšanu un citas aktivitātes. Daži no Sabilē dzīvojošajiem bērniem uz bibliotēku nāk katru dienu, taču tie, kuri dzīvo ārpus Sabiles, uz bibliotēku diemžēl ierodas retāk, jo pēc skolas ar autobusu uzriez dodas mājup.

Pirmā no bibliotēkā piedāvātajām aktivitātēm bija stāsta klausīšanās no grāmatas “Lupatiņu rīts”, kurā darbojošās personas ir Lupatiņas un Kaķis. Pēc tam mazie lasītāji vārdu jūklī meklēja vārdus, kas ir saistīti ar ziemu (putenis, sniegavīrs, kupena…): šis uzdevums pierādīja, ka bērni labi māk lasīt. Arī nākamais uzdevums, kurā bija jāatpazīst dzīvnieki un jānosaka, kur tie dzīvo – mājās vai mežā, bērnos izraisīja aizrautību.

Trešais uzdevums bija atmiņas un koncentrēšanās uzdevums. Mazajiem lasītājiem bija jāatceras uz galda novietotie priekšmeti un jāievēro, kurš no tiem ir paņemts un tur vairs neatrodas. Pirmklasnieki izrādīja lielu erudīciju un apķērību, spēju ātri atcerēties, kas no galda ir pazudis, lai arī cik priekšmetu bibliotēkas darbinieces tur uzlika: sākumā piecus, kas bērniem bija ļoti viegls uzdevums, bet arī pie 10 un mazliet vairāk priekšmetiem erudīcija un atmiņas ātrums nemazinājās.

Visi bērni vēlējās iestāties bibliotēkā kā lasītāji un, lai to izdarītu, pirms tam kopīgi nolasīja zvērestu par grāmatu saudzēšanu un laicīgu atnešanu atpakaļ, lai arī citi attiecīgo grāmatu varētu izlasīt. Pēc paraksta uzlikšanas uz zvēresta katrs jaunais lasītājs saņēma bibliotekāru gatavotās grāmatzīmes par Lupatiņu stāsta tēmu.

Pasākuma noslēgumā visi kopīgi noskatījās multiplikācijas filmu par Lupatiņām un devās uz abonementu, lai pierakstītos bibliotēkā un paņemtu grāmatas.

Bilžu galerija

Tūrisma organizatore Sanda Poriņa

Dalies ar šo: