Līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus (kuri vēl nav noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””), noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu.

No 2018. gada 1.oktobra Talsu novada pašvaldības policija veiks pārbaudes, lai konstatētu, par kuriem īpašumiem nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu.

Līgumus iespējams noslēgt “AAS “Piejūra”” Talsu birojā, A. Lerha-Puškaiša iela 6 (1. stāvā), katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00 (tel. uzziņām 63123306).

Atgādinām, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 24 “Talsu novada noteikumi” 7.11.1. punktu ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (daudzdzīvokļu māju gadījumā šo māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, lietotājs) atkritumu apsaimniekošanas zonā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma atbilstīgi atkritumu apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, iekļaujoties Pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā gan ar savu darbību, gan veicot maksājumus par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Dalies ar šo: