Līgumu slēgšana ar SIA „Talsu ūdens” 24. aprīlī Sabilē

No š.g. 1. maija Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, Strazdes un Virbu pagasts pievienosies SIA „Talsu ūdens” apkalpes darbības zonai.

Jaunā kārtība attiecas uz tiem iedzīvotājiem, kam līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta/pilsētas pārvalde.

Pārslēgt līgumus (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments) ar SIA „Talsu ūdens” par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī uzzināt jauno ziņošanas kārtību būs iespējams:

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē – 24. aprīlī no plkst.13:00 līdz plkst.18:00.

Piedāvājam arī variantu, ka līgumus līdz 24. aprīlim varēs pārslēgt SIA «Talsu ūdens» birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00.

Ierastā kārtība nemainīsies to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ko apsaimnieko SIA «Talsu namsaimnieks» vai cits apsaimniekotājs – mainīsies tikai ūdenssaimniecības tarifs.

Ūdensapgāde par 1m3 EUR 0,93 (bez PVN), tas ir, EUR 1,1253 (ar PVN)

Kanalizācija par 1m3 EUR 1,17 EUR (bez PVN), tas ir, EUR 1,415 (ar PVN)

Kopā par ūdensapgādi un kanalizāciju EUR 2,54 (ar PVN)

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar SIA „Talsu ūdens” pa tālruni: 63222216

Dalies ar šo: