Lielās talkas norises Sabiles pilsētā un Abavas pagastā 27. aprīlī

1. Talka Abavas pagastā

Sestdien, 27. aprīlī, plkst. 9.00
visi talkotāji aicināti tikties pie Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes (Pilskalna ielā 6).
Ar kopīgu transportu dosimies sakopt pastaigu taku gar Abavas upi no Sabiles virzienā uz Veģiem.
Lūdzu, paņemiet līdzi darba cimdus.

2. Talka PII “Vīnodziņa”

Aicinām vecākus, draugus, kaimiņus
27. aprīlī. plkst. 9.00 
uz Sabiles PII “Vīnodziņa”
bērnu laukuma iekārtošanas un apkārtnes sakopšanas darbiem.
PII “Vīnodziņa” kolektīvs

Lielā talka Sabilē

Dalies ar šo: