Līdz nākamā gada 16.janvārim pieņem pieteikumus uzņemšanai LIAA Talsu biznesa inkubatorā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubators informē, ka nākamā kārta komersantu uzņemšanai inkubatorā norisināsies 2018.gada 30.janvārī. Pieteikumi iesniedzami LIAA Talsu biznesa inkubatorā klātienē, vai elektroniski parakstīti pa e-pastu liaa@liaa.gov.lv, līdz 2018.gada 16.janvārim.

Biznesa inkubatorā var iestāties komersanti, kas ir jaunāki par 3 gadiem, kā arī fiziskas personas ar biznesa ideju. Fiziskām personām inkubatorā ir paredzēta pirmsinkubācijas programma – konsultācijas, apmācības, strādāšana koprades telpā. Sīkāka informācija par inkubatoros pieejamo atbalstu ir atrodama www.liaa.gov.lv, sadaļā “Biznesa ABC” – “Biznesa inkubatori”.

Granta pieprasīšanas un piešķiršanas process ir tapis pavisam vienkāršs un ērts

2017.gada novembrī ir stājušās spēkā izmaiņas inkubatoru programmā, kas skar grantu finansējuma piešķiršanas kārtību un noteikumus. Jau šobrīd uz 50% līdzfinansējumu dažādiem pakalpojumiem granta veidā var pretendēt jebkurš komersants, kas ir iestājies inkubatorā. Dalībniekam ir jāpamato pakalpojuma nepieciešamība, jāveic izpēte un jāpārliecinās, ka viņa izvēlētais pakalpojuma sniedzējs prasa tirgus cenai atbilstošu cenu par savu pakalpojumu. Tad jāiesniedz granta pieteikums inkubatorā, jāsagaida apstiprinājums, pēc tā pakalpojums jāiepērk un jāapmaksā. Apmaksas dokuments jāiesniedz inkubatoram ar lūgumu 50% no tā atlīdzināt.

LIAA biznesa inkubatoriem jau viens gads

LIAA biznesa inkubators Talsos darbojas jau vienu pilnu gadu. Šī gada laikā Talsu biznesa inkubatorā ir uzņemti 26 dalībnieki, no kuriem 20 – pirmsinkubācijā, un 6 (komersanti) – inkubācijā. Lielākā daļa inkubatora dalībnieku ideju pārstāv pakalpojumu sfēru. No 26 inkubatora dalībniekiem 10 nodarbojas vai plāno nodarboties ar dažāda veida ražošanu, un 3 dalībnieki pārstāv dzīvesstila uzņēmumu idejas. Aptaujājot Talsu biznesa inkubatora dalībniekus, uzzinājām, ka tie programmā novērtē darbošanos kopienā, dalīšanos pieredzē savā starpā, mācīšanos un padoma gūšanu no dažādu jomu ekspertiem.

Visā Latvijā ir 15 LIAA biznesa inkubatoru, kas visi jau darbojas 1 gadu. Šī gada laikā visā Latvijā ir saņemti vairāk nekā 600 pieteikumi dalībai biznesa inkubatoros, un noslēgto pirmsinkubācijas un inkubācijas līgumu skaits šobrīd jau ir nepilni 500.

LIAA Talsu biznesa inkubatora atbalsts ir pieejams Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Kontaktinformācija:

Talsu biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena
Biznesa inkubatoru departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Kalna iela 4, Talsi (Baložu pasta māja)
Tālrunis: +371 62400904
Mob. tālrunis +371 28659444
E-pasts: dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv

Dalies ar šo: