Līdz 27. maijam iespējams mainīt vēlēšanu iecirkņa apgabalu

No š.g. 27. marta līdz š.g. 27. maijam (ieskaitot) vēlētājiem ir iespēja mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu apgabalu uz jebkuru citu vēlēšanu apgabalu, kura administratīvajā teritorijā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums (izņemot Rīgu). Tāpat vēlētājs pēc vēlēšanu apgabala nomaiņas uz apgabalu, kurā tam pieder nekustamais īpašums, var pārdomāt un ir tiesīgs minētajā laika periodā tikt pārreģistrēts uz vēlēšanu apgabalu, kurā reģistrēts sākotnēji (uz apgabalu, kurā tam bija reģistrēta dzīvesvieta š.g. 7. martā).

Šīs tiesības vēlētāji var īstenot:

  • veicot apgabala maiņu elektroniski, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes interneta vietnē pmlp.gov.lv, kur jāizvēlas e-pakalpojums “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa”,
  • iesniedzot attiecīgu iesniegumu jebkurā pašvaldībā vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Vēlēšanu iecirkņa maiņai aizpildiet iesniegumu Pašvaldību vēlēšanu apgabala maiņas iesniegums pēc īpašuma vai Pašvaldību vēlēšanu apgabala maiņas iesniegums pēc dzīvesvietas

Īpašos gadījumos, ja vēlētājam nav iespēju iesniegt iesniegumu ne klātienē, ne arī elektroniski vai nosūtīt pa pastu, iesniegumu var pieņemt ar attiecīgās pašvaldības sociālā darbinieka starpniecību, kurš pēc vēlētāja lūguma pieņem un nogādā iesniegumu par vēlēšanu apgabala maiņu atbildīgajam pašvaldības vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādes darbiniekam, vai ar citas personas starpniecību, kuru vēlētājs rakstveidā pilnvarojis (notariāla forma nav nepieciešama).

Mainīt vēlēšanu apgabalu pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas ir tiesīgs arī vēlētājs, kurš ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka laulātais, ja īpašums ir laulāto kopīga manta. Lai šajā gadījumā veiktu apgabala maiņu, vēlētājam jāuzrāda īpašumtiesības apliecinoši dokumenti un atbildīgais darbinieks konstatēs vēlēšanu tiesības izvēlētajā vēlēšanu apgabalā (pašvaldībā) un pārbaudīs atbilstību iecirkņa maiņai pēc:

  • personu apliecinošā dokumenta;
  • laulības apliecības (vai tās notariāli apliecināta noraksta vai izziņas par laulības reģistrāciju no Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas);
  • zemesgrāmatu apliecības (vai notariāli apliecināta zemesgrāmatas akta noraksta, vai zemesgrāmatas nodalījuma noraksta, vai notariāli apliecināta zemesgrāmatas nodalījuma noraksta) uzrādīšanas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par vēlēšanu apgabala maiņas veikšanu, lūdzam sazināties ar Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru Ritvaru Eglāju, tālr. 67814905, e-pasts ritvars.eglajs@cvk.lv. Attiecībā uz īpašumtiesības apliecinošu dokumentu pārbaudi — ar Centrālās vēlēšanu komisijas juriskonsulti Ilzi Ābiku, tālr. 67814904, e-pasts: ilze.abika@cvk.lv.

Informācija pārpublicēta
no vietnes: www.talsunovads.lv

Dalies ar šo: