LIAA Talsu biznesa inkubatorā uzņem jaunus dalībniekus

No 1. – 20.septembrim uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus dalībai LIAA inkubācijas programmā. Pieteikumu izvērtēšana un inkubācijas līgumu slēgšana notiks oktobrī. Šajā uzņemšanas kārtā LIAA Talsu biznesa inkubators uzņems ne vairāk kā 5 inkubācijas programmas dalībniekus.

Uzņēmumi, kas tiek apstiprināti inkubācijas programmai, var saņemt līdzfinansējumu izmaksu segšanai. Dažādu pakalpojumu izmaksas, kā arī ražošanai nepieciešamo iekārtu vai aprīkojuma izmaksas programma sedz 50% apmērā. Ražošanā nepieciešamu izejmateriālu vai izejvielu izmaksas – 30% apmērā. Līdzfinansējums ir pieejams uzreiz pēc inkubācijas līguma parakstīšanas. Līdzfinansējuma saņemšana ir vienkārša un ātra. Līdzfinansējums ir grants jeb dāvinājums – tas nav jāatmaksā.

Programma neatbalsta uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, tirdzniecības, nomas un starpniecības, finanšu, nekustamā īpašuma biznesa nozarēs. Pārējās nozares ir atbalstāmas. Šajā uzņemšanas kārtā īpaši aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kas savu produkciju vai pakalpojumu potenciāli var eksportēt vai jau eksportē.

Inkubācijas programmā papildus finanšu atbalstam uzņēmums gūst arī iespēju intensīvi mācīties par biznesa vadības un saistītām jomām. Aizvien vairāk mūsu apmācības ir fokusētas uz specifiskām mūsu inkubācijas dalībnieku vajadzībām. Esot inkubācijas dalībniekam, uzņēmumam ir pieejams plašs kontaktu tīkls ar jauniem uzņēmējiem citos Latvijas inkubatoros, kas ir atvērti sadarbībai, kas dalās pieredzē. Kā arī, dalība inkubācijā uzņēmumam ļauj bez maksas ņemt dalību dažādos LIAA organizētos uzņēmumu popularizēšanas pasākumos.

Pieteikuma formu dalībai inkubācijas programmā var atrast https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/dokumenti . Pieteikums un tā pielikumi jāaizpilda datorrakstā, jāparaksta ar elektronisko parakstu vai papīra veidā un jānosūta uz talsi@liaa.gov.lv vai jānogādā LIAA Talsu biznesa inkubatorā Talsos, Kalna ielā 4. Jautājumu un neskaidrību gadījumā esat laipni aicināti sazināties ar LIAA Talsu biznesa inkubatora komandu pa tel. 62400904 vai e-pastu talsi@liaa.gov.lv.

Pirmsinkubācijas programma norit paralēli inkubācijas programmai un tā ir veidota fiziskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā pirmsinkubācijas programma dalībniekiem nodrošinām seminārus, apmācības un konsultācijas par sava uzņēmuma izveidošanu un attīstīšanu, aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Uzņemšana pirmsinkubācijā notiek nepārtraukti bez termiņu ierobežojumiem un tai nav kārtu. Interesentam nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu, kas atrodams turpat https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/dokumenti, un iesniegt to LIAA Talsu biznesa inkubatorā vai nosūtīt elektroniski parakstītu uz talsi@liaa.gov.lv .

3.septembrī LIAA Talsu Biznesa inkubatorā Talsos, Kalna ielā 4, Info diena. Pieteikšanās obligāta!

9:00 – 10:00 informācija par inkubācijas programmu
13:00 – 14:00 informācija par pirmsinkubācijas programmu

4.septembrī Info diena zoom platformā internetā! Pieteikšanās obligāta! Saite uz platformu 3.septembrī tiks nosūtīts visiem, kas pieteiksies.

9:00 – 10:00 informācija par inkubācijas programmu
13:00 – 14:00 informācija par pirmsinkubācijas programmu

Pieteikšanās: talsi@liaa.gov.lv vai tel. 62400904.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijas reģionos. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Papildu informācija:
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena
Tālrunis: +371 28659444
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv
Inkubatori.magneticlatvia.lv

Dalies ar šo: