Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti

20. februārī, plkst. 13.00, Rīgā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas novada pašvaldība parakstīja vienošanos par projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”, īstenošanu. Vienošanās parakstīšanā piedalījās Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Kultūras ministrijas, Talsu novada pašvaldības, biedrības „Pedvāle” un Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji.

Projekta iesniedzējs ir Kuldīgas novada pašvaldība, bet tiks īstenots kopā ar sadarbības partneriem – Talsu novada pašvaldību, Alsungas novada domi un biedrību „Pedvāle”.

Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle – Sabile – Kuldīga – Alsunga. Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību nākotnes vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Projekta ietvaros Kuldīgā tiks izveidots Mākslas un radošais klasteris valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā „Adatu fabrika”. Sabilē tiks izveidots Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centrs valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā „Sabiles sinagoga”, izveidots Sabiles tūrisma informācijas centrs, kā arī atjaunots Sabiles pilsētas laukums, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi. Starptautiskā mākslinieku rezidence „Pedvāle” tiks izveidota valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā „Firksu – Pedvāles muižas apbūve”, kas atrodas dabas parkā „Abavas senleja”. Glābšanas darbu veikšana un restaurācijas tūrisma pakalpojums tiks nodrošināts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā „Alsungas pils”, kas atrodas UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā Suitu kultūrtelpā.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju.

Projekta rezultātā tiks palielināts objektu apmeklējumu skaits, radīti jauni un kvalitatīvi pilnveidoti seši pakalpojumi, atjaunoti četri Valsts nozīmes kultūras pieminekļi.

Idejas īstenošanai nepieciešamais finansējums – 5 242 771,77 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts – 2 957 848.90 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim. Projekta Nr. Nr. 5.5.1.0/17/I/008.

Aija Svarinska, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Raksts pārpublicēts no www.talsi.lv

Dalies ar šo: