Abavas bibliotēka

Sabile_Abavas pagasts_Abavas bibliotēka_ēkaSabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes struktūrvienība
ABAVAS BIBLIOTĒKA

Adrese: “Vecvalgale”, Valgale, Abavas pagasts, p/n Sabile, LV – 3294 (Ieeja no sētas puses).
Tel.: 63200840
E-pasts: abava.biblioteka@talsi.lv
Darba laiks: pirmdienas, trešdienas, piektdienas no plkst. 10.00 – 17.00.
Bibliotēkas vadītāja: Ritma Vītola (e-pasts: ritma.vitola@talsi.lv)
Iestādes pamatfunkcijas: bibliotēkas lietotāju bibliotekārā apkalpošana.

Abavas bibliotēkā 2020. gadā ir pieejami šādi preses izdevumi:

 1. Talsu Vēstis.
 2. Talsu Novada Ziņas.Abavas bibliotēka_Žurnāli_1
 3. Veselība.
 4. Dari Pats.
 5. Ilustrētā Pasaules Vēsture.
 6. Leģendas.
 7. Una.
 8. Santa.
 9. Ieva.
 10. Ievas Māja.
 11. Ievas Stāsti.
 12. Ievas Virtuve.
 13. Ievas Dārzs.
 14. Praktiskie rokdarbi.Abavas bibliotēka_Žurnāli_2
 15. Praktiskais Latvietis.
 16. Lauku Avīzes Tematiskās Avīzes.
 17. Kas jauns.
 18. Patiesā dzīve.
 19. 100 Labi Padomi.
 20. Privātā dzīve.
 21. Vakara Ziņas.
 22. Un bērniem – Pūcīte.

Bibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus:

– Cenšas maksimāli nodrošināt Abavas pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju: ar jaunajām grāmatām, preses izdevumiem, bezmaksas internetu, kopēšanu, izdruku, skenēšanu, SBA pakalpojumiem.
– Apmāca interesentus datoru lietošanas pamatprasmēs.
– Tiek abonētas divas elektroniskās datu bāzes – LETONIKA un LURSOFT.
– Pieejami maksas pakalpojumi (kopēšana, skanēšana, drukāšana).

Par bibliotēkas ēku:

– Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 2012.gada 23.februārī tika uzsākta projekta „Abavas pagasta autoceļu un bibliotēkas rekonstrukcija” īstenošana. Rezultātā 2013. gadā tika pabeigta Abavas pagasta bibliotēkas jumta rekonstrukcija.
Sabile_Abavas tautas nams_Žaņa Sūniņa griestu gleznojumi (1) – Abavas tautas nams ir uz Valgales muižas kungu mājas pamatiem 1927./29. gadā pārbūvētā divstāvu mūra ēka, kuras  interjerā tika iekārtota grezna zāle ar mākslinieka Žaņa Sūniņa monumentālās glezniecības sešām kompozīcijām. Gleznojumi zālē ir uz apmetuma un tiek datēti ar 1934.gadu. Vis
s griestu laukums, ieskaitot sānu slīpnes pret iekšsienu un koka stabiem loga pusē, ir sadalīts ornamentu ietvertos laukumos. Griestu centrā ir stilizētiem tautiskiem rakstiem piepildīts Sabile_Abavas tautas nams_Žaņa Sūniņa griestu gleznojumi (2)rombveida gleznojums, bet sānu slīpnēs – pa trim Ž.Sūniņa figurālajām kompozīcijām katrā pusē. Mākslinieks pievērsies tautiskā romantisma tēmām, gleznojot pieguļniekus, arāju, medniekus, labības vācējas un simboliskas ainas ar tautu meitu, kuras dziedājumu pavada vecs koklētājs ar jaunu stabulētāju un latvju dievības tēla ar bērniem. Gleznojumus 1997.gadā tīrījis un nostiprinājis restaurators S.Astičs.

Save

Save

Dalies ar šo: