Kukaiņu balle bērnudārzā „Vīnodziņa”

Priecājoties par saulaino dienu, bērnudārza zālē bija sapulcējušies daudz dažādi kukainīši. Bērnudārzā notika īsta kukaiņu balle. Uz balli ieradās krāšņās taureņu meitenes un zēni, čaklās bitītes un skudriņas, darbīgās un nopietnās vaboles, mazās mārītes un arī sienāži muzikanti. Pirms balles katra kukaiņu saime sevi prezentēja un piedalījās kukaiņu modes skatē, kur maziem un lieliem kukainīšiem bija iespēja parādīt savus krāšņos kukaiņu tērpus.
Pēc jaukās modes skates sekoja koncerts. Paši mazākie grupiņas bērni parādīja, kā dejo taureņi, bitītes un mārītes. Vidējās grupiņas bērni izdziedāja pirmā taurenīša lidojumu. Vecākās grupas bērni nodejoja enerģisku kukaiņu deju, bet sagatavošanas grupas kukainīši izdziedāja, kā mazās mārītes sev punktiņus skaitīja.
Kukaiņu balle pagāja dziedot, piedaloties jautrās muzikālās kustību rotaļās un dejās. Kukainīši no visas sirds izdziedājās, izdejojās un jautri pavadīja laiku. Paldies arī mammām, kuras bija atnākušas uz kukaiņu balli!
Liels paldies vecākiem par jaukām un interesantām kukaiņu maskām, kas ļāva bērniem izjust un izbaudīt īstus kukaiņu svētkus!!!

Bilžu galerija

Dalies ar šo: