Konkurss uz BIBLIOTEKĀRA amatu darbam Sabiles bibliotēkā

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde
rīko atklātu pretendentu konkursu uz vakanto
BIBLIOTEKĀRA amatu darbam Sabiles bibliotēkā (uz noteiktu laiku)

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš atklāta pretendentu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis pieteikumu (konkursa nolikumā minētos dokumentus) dalībai atklātā pretendentu konkursā.

Pretendentiem jāiesniedz:

  • iesniegumu dalībai atklātā pretendentu konkursā;
  • aizpildītu aptaujas anketu;
  • izglītības dokumentu un amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstuli (ne vairāk kā vienu A4 formāta lapu).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.sabile.lv un www.talsi.lv, kā arī Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē.

Pieteikumus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde, Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz bibliotekāra amatu”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 31.maijs, plkst.17.00.

Tālrunis informācijai 63252108

KONKURSA NOLIKUMS

IESNIEGUMA VEIDLAPA

APTAUJAS ANKETA

Dalies ar šo: