Karjeras izglītība Sabiles pamatskolā

Sabiles pamatskolā 28.februārī ESF Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-9.klašu skolēniem „Tehniski radošās darbnīcas” ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar 21.gs. profesiju pasauli fiziķu un mehāniķu jomā un rosināt aktīvu līdzdarbību savas nākotnes profesijas izvēlē.

Pasākumā piedalījās:
– Sabiles pamatskolas 7. – 9. klases skolēni,
– Virbu pamatskolas 7. – 9. klases skolēni,
– Stendes pamatskola 7. –  9. klases skolēni.

Tika organizētas divas tehniski radošās darbnīcas: “Fiziķa efekts” un „Mehāniķis”, kuras vadīja Ventspils Augsto tehnoloģiju parka SIA “Aspired” darbinieki.

Rudīte Blāze, Sabiles pamatskolas direktore
Skolas arhīva foto

Dalies ar šo: