Karjeras atbalsta pasākumi Sabiles pamatskolā

Otro mācību gadu Sabiles pamatskola darbojas ES fonda projektā “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/1/001).

Projekta ietvaros karjeras konsultantes Ligitas Mežakas vadībā regulāri notiek karjeras atbalsta pasākumi: lekcijas, praktiskas nodarbības, kā biedrības “Zinis” lekcijas vecāko klašu skolēniem «Mana motivācija komandas darbā, jaunu ideju radīšanā», radošās darbnīcas “Radi iedvesmu profesijā!”, praktiskās nodarbības “No idejas līdz tērpam”, skolēniem iepazīstot tērpa dizainera, šuvēja profesiju kopā ar uzņēmuma “Betolli” darbiniecēm,  keramiķa profesiju ar Diānu Dzelmi no Talsu “Ciparnīcas”.

Karjeras izglītības īstenošanā atsaucīgi ir arī vietējie uzņēmēji un iestāžu vadītāji.

1.februārī 8.klases zēni iepazinās ar galdnieka-mēbeļnieka amatu Arvila Endola galdniecībā.

6.februārī 1., 4.klases skolēni ciemojās pie atsaucīgiem uzņēmējiem SIA “Kristaps” Sabilē.

Tā vadītājs Ivo Gotfrīds iepazīstināja ar ražotnēm: galdniecību un ceptuvi. Tā bija lieliska iespēja bērniem dzīvē redzēt, ko dara galdnieks, kā top logi, durvis, garšīgie konditorejas izstrādājumi. Aktīva rosīšanās notika ceptuvē, kur bērni praktiski darbojās konditores vadībā.

Liels paldies galdniekiem un ceptuves darbiniecei par bērniem sniegto priekšstatu profesijās, iepazīstinot ar darba dzīvi! Bērni saka lielu paldies, jo viss redzētais un baudītais ļoti patika!

Plānota arī iepazīšanās ar amatiem, profesijām Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, iestādēs, aprīlī skolēni ciemosies arī kokaudzētavā “Mazsili”.

Ceram, ka skolas organizētie pasākumi aktualizē skolēniem savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības izvēli, palīdzēs atrast savu nākotnes profesiju, nodarbošanos.

 R.Blāze, Sabiles pamatskolas direktore

Sabiles pamatskola (4)

Sabiles pamatskola (2)

Sabiles pamatskola (3)

Sabiles pamatskola (6)

Dalies ar šo: