Jaunieši dod iespēju jauniešiem

Laba ideja kļūst par lielisku tad, kad tu sāc to kustināt – tā uzskata Talsu Jauniešu ideju laboratorijas jaunieši, tāpēc ar saviem ziedojumos savāktajiem līdzekļiem viņi vēlas atbalstīt savu vienaudžu idejas. Projektu konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem” var pieteikties līdz 16. novembrim.

Projektu konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem” var pieteikties neformālo grupu vai biedrību jaunieši. Jauniešu ideju laboratorija vēlas atbalstīt savu vienaudžu radošās izpausmes, sporta un sociālās aktivitātes. Maksimālā summa, kas tiks piešķirta vienam projektam, ir 150 EUR, tā parādot, ka labus darbus var paveikt ar samērā nelieliem līdzekļiem, pašu enerģiju un entuziasmu. Visas idejas būs jāīsteno līdz 2021. gada 30. aprīlim.

Projektu pieteikumus vērtēs Jauniešu ideju laboratorijas komanda, un viņi ņems vērā ideju radošumu un oriģinalitāti, budžeta plānojumu un projekta ilgtspēju.

Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu youthbank@tnf.lv ar norādi “Pieteikums JIL projektu konkursam 2020” līdz 16. novembrim plkst. 16.00.

Vairāk informācijas: tnf.lv

Dalies ar šo: