Jaunieši aicināti īstenot savas idejas, piedaloties Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izsludina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000 eiro.

Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500 eiro vienam projektam.

Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
·         āra dzīves aktivitātēm;
·         jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
·         lektoru piesaistei;
·         fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
·         radošai pašizpausmei.

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2020. gada 4. septembra plkst. 17.00.

Projektu ideju realizēšana no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. novembrim.

Konkurss izsludināts pamatojoties uz Talsu novada domes 28.05.2020. lēmumu Nr.208

Nolikums, pieteikuma un atskaišu veidlapas pieejamas: ŠEIT

Sīkāka informācija zvanot: 63291805

Dana Šteinberga,
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Jaunatnes lietu speciāliste

Dalies ar šo: