Izsludināts konkurss “Talsu novada Uzņēmēju gada balva”

Informējam, ka ir izsludināta konkursa “Talsu novada Uzņēmēju gada balva” pretendentu izvirzīšana.

Talsu novada pašvaldība, atbalstot novada uzņēmēju ierosinājumu, turpmāk organizēs konkursu “Talsu novada uzņēmēju Gada balva”.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Talsu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu mūsu novadam.

Sīkāka informācija (nolikums un pieteikuma anketa) atrodama šeit:  https://talsi.lv/zinas/uznemejdarbiba/piesaki-savu-pretendentu-talsu-novada-uznemeju-gada-balvai/

Aicinām izvirzīt pretendentus līdz 31.oktobrim.

Dalies ar šo: