Izsaki viedokli pašvaldības darba uzlabošanai!

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu, lai iegūtu nepastarpinātu viedokli par Talsu novada iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbu un īstenotajām aktivitātēm pakalpojumu un dzīves vides kvalitātes nodrošināšanā novadā.

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai identificētu nepieciešamos uzlabojumus, novērtētu īstenoto aktivitāšu un projektu nozīmību, kā arī noteiktu pašvaldības darba prioritātes un tālākos mērķus.

Aptaujas anketu ir iespējams aizpildīt elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv, kā arī drukātā veidā. Aizpildītas drukātās aptaujas anketas iespējams ievietot pie pilsētu un pagastu pārvalžu ēkām izvietotajās pasta kastītēs vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201 ar norādi „Iedzīvotāju aptauja”.

Aptaujas ilgums ir no 13. aprīļa līdz 12. maijam.

Talsu novada pašvaldība arī turpmāk reizi gadā plāno organizēt šādu iedzīvotāju aptauju, lai ilgākā laika periodā varētu novērtēt Talsu novada iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbu.

Inita Fedko

Dalies ar šo: