Iespēja bez maksas nodot nolietotās elektropreces

Līdz 27. jūnijam vairākos Talsu novada pagastos un pilsētās darbosies nolietoto elektropreču nodošanas punkti, kur ikvienam iedzīvotājam būs iespēja bez samaksas atstāt nokalpojušās un nevajadzīgās ierīces.

Pieņemšanas punktos var atstāt jebkādas elektropreces, neatkarīgi no izmēra un lietojuma specifikas. Norādām, ka izdegušās spuldzes netiks pieņemtas. Elektropreču pieņemšana Talsos notiks 12. jūlijā, par ko sīkāk vēl informēsim.

Elektropreču pieņemšana paredzēta sekojošās vietās un laikos:

Pilsēta vai pagasts Pieņemšanas punkta adrese Pieņemšanas laiks
Sabile Sabile, Rīgas iela 20 (bijušās rūpnīcas caurlaide) 25. un 26. jūnijā no 8.00 līdz 17.00
Stende Stende, Dumpīšu iela 3A (pie Stendes pilsētas pārvaldes ēkas) 25. un 26. jūnijā no 8.00 līdz 17.00
Virbu pagasts Jaunpagasts, Torņu iela 24 (pie Virbu katlumājas) 25. un 26. jūnijā no 8.00 līdz 17.00
Vandzenes pagasts Vandzene, PII “Zīlīte” līdz 26. jūnijam darba dienās no 8.00 līdz 17.00
Vandzene, “Pagastmāja”
Ķūļciema pagasts Ķūļciems, “Druviņas” (pie pagasta garāžas) no 20. līdz 26. jūnijam no 8.00 līdz 17.00
Laucienes pagasts Lauciene, “Sagāde” no 20. līdz 26. jūnijam no 8.00 līdz 17.00
Balgales pagasts Dursupe, “Grantiņi” no 20. līdz 26. jūnijam no 8.00 līdz 17.00
Ģibuļu pagasts Pastendē, ēkā pretī Ģibuļu pagasta pārvaldei 26. jūnijā no 17.00 līdz 19.00
Laidzes pagasts Zvirgzu katlumāja;

Laidzes katlumāja

Kontaktpersona – Solveiga Stalidzāne (263008401)
Lībagu pagasts Dižstendē, Lībagu brīva laika pavadīšanas centrā Līdz 26. jūnijam darba dienās no 9.00 līdz 20.00
Lībagu pagasts Lībagu pagasta pārvaldē Līdz 26. jūnijam darba dienās no 8.00 līdz 17.00

Sīkāka informācija attiecīgajā pilsētas vai pagasta pārvaldē.

Dalies ar šo: