Grants ielas un ceļus varēs sakārtot, kad iestāsies sausāks laiks

Pēc sniega un ledus nokušanas daudzviet Latvijā un arī Talsu novadā grants ceļi ir grūti izbraucami. Pašvaldībā un pārvaldēs saņemti jautājumi, kāpēc tas netiek novērsts. Talsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Aldis Āboliņš paskaidro, ka ceļu greiderēšana iespējama tikai tad, kad iestāsies sausāks laiks.
Sniega sega ir strauji nokususi, gaisa temperatūra svārstās ap nulli, turklāt regulāri līst – šie ir priekšnosacījumi, kas grants ceļa segumam rada pārmērīgi mitrus apstākļus. Atkusušajā ceļa seguma kārtā ļoti ātri veidojas bedres un iesēdumi – tos pārmitrinātās ceļa seguma konstrukcijas dēļ nav iespējams kvalitatīvi novērst ar autoceļu greiderēšanu un jauna materiāla iestrādi.
Grants ceļi grūti izbraucami kļūst katru gadu, tuvojoties pavasarim. Diemžēl, problēma nav labojama uzreiz. Pretējā gadījumā grants ceļiem tiks nodarīts vēl lielāks kaitējums, jo greiderējot tiek uzirdināta piebrauktā cietā brauktuves virskārta, un dubļi veidojas jau visā ceļa platumā, viņš paskaidroja.
Pēc Latvijas valsts autoceļu pārvaldītāja “Latvijas Valsts ceļi” sniegtās informācijas, šajā brīdī situāciju visā Latvijā vēl vairāk pasliktina tas, ka no 11 230 kilometriem valsts autoceļu ar grants-šķembu segumu sliktā stāvoklī ir 4692 kilometri, jo līdzekļu trūkuma dēļ tiem nav atjaunota grants sega un sakārtota ūdens novade.
Ivonna Vicinska
Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste
Dalies ar šo: