Talsu novada pašvaldība līdz 8. oktobrim rīko atkārtotu nomas izsoli garāžai Sabilē, Ventspils ielā 21C

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu nomas izsoli garāžai Nr. 006 nekustamā īpašumā Ventspils ielā 21C, Sabilē, Talsu novadā, garāža ar kopējo platību 18 m2.

Sākumcena 13,86 EUR, solis – 2,00 EUR, dalības maksa 15,00 EUR. Garāžas nomas līguma termiņš 5 gadi.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 8. oktobrim plkst.15:00. Izsole notiks Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos, 2020.gada 9. oktobrī plkst.09:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 8. oktobrim plkst.15:00.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām – Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29241605, Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI

Informācija pārpublicēta no vietnes:
www.talsunovads.lv

Dalies ar šo: