Esi atbildīgs – reģistrē mājdzīvnieku!

Dzīvnieku īpašniekiem jāzina, ka no 1. jūlija ikvienam mājas vai istabas dzīvniekam ir jābūt ne tikai mikročipētam un ar pasi, bet arī reģistrētam Lauksaimniecības datu centra vienotajā datubāzē. Šo prasību izpilde palīdzēs nodrošināt vienotu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.

Dzīvnieku iespējams reģistrēt gan klātienē, gan arī elektroniski. Lai to izdarītu, līdzi jābūt tā pasei, aizpildītai un parakstītai veidlapai, ko var iegūt interneta vietnē www.ldc.gov.lv, īpašnieka personu apliecinošam dokumentam, kā arī maksājumu apliecinošam dokumentam – 7,11 eiro par viena dzīvnieka reģistrāciju. Nepieciešams arī maksājumu apliecinošs dokuments par pašvaldības nodevas segšanu par mājdzīvnieka reģistrāciju (par suni 5 eiro, par kaķi 2 eiro). No nodevas atbrīvoti pensionāri par vienu suni un vienu kaķi, kā arī fiziskas personas par viena suņa un viena kaķa turēšanu ārpus pilsētas robežām.

Ja persona nav dzīvnieku īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus.

Klātienē mājdzīvnieku reģistrēt centrālajā datu bāzē var pie veterinārārsta, ja viņam noslēgts līgums ar Lauksaimniecības datu centru par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, vietējā pašvaldībā, Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centros vai Lauksaimniecības datu centrā.

Lai dzīvnieku reģistrētu elektroniski, visi iepriekšminētie dokumenti jānosūta pa e- pastu uz adresi: ldc@ldc.gov.lv. Jāņem vērā, ka anketai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Sods par suņa nereģistrēšanu fiziskām personām paredzēts no septiņiem līdz 210 eiro, atkārtoti prasību pārkāpjot – no 210 līdz 350 eiro. Savukārt juridiskām personām sods noteikts no 15 līdz 350 eiro, bet, ja pārkāpums konstatēts atkārtoti, sods var sasniegt pat 700 eiro. Noteikumu izpildi kontrolēs vietējā pašvaldība un Pārtikas un veterinārais dienests.

No 1. jūlija suņa īpašniekam suņa atsavināšanas gadījumā jānodrošina, ka suns ir apzīmēts un reģistrēts datubāzē uz atsavinātāja vārda.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes atbildīgā persona ir Zane Viļuma 27843906

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde informē, ka 10.05.2016. no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00, Abavas ielā 5, Sabilē (bijušās sākumskolas ēkā), būs iespējams veikt mājdzīvnieku „mikročipēšanu” un potēšanu pret trakumsērgu.
“Mikročipēšanu” un potēšanu veiks sertificēta veterinārārste Romāra Pabērza (tālr. 29144519).

Dalies ar šo: