Draudzības diena Sabiles bērnu dārzā

Sabiles bērnudārzā „Vīnodziņa”   15. februārī notika Draudzības diena, kur Kaķenīte Sirsniņa un Karlsons Sirsniņš aicināja visus bērnus  uz šai dienai veltītu pasākumu.

rsz_4
Ierodoties uz pasākumu,  katrai grupiņai bija uzdots sagatavot draudzīgu apsveikumu, kuru bērni  prezentēja un ar labo vārdu vēlējumiem  apsveica cits citu. Sirsniņa un Sirsniņš arī bija padomājuši par interesantām atrakcijām  un sacensībām, kurās, protams, uzvarēja Draudzība.
Bērniem arī bija iespēja uzzīmēt apsveikumus draudzības dienā – katra grupa piepildīja lielu sirdi ar saviem zīmējumiem, ar kurām pēc tam  tika rotāta zāles siena.
Bērnu dārza mazākajā grupa bija izveidots „Foto stūrītis”,  kur ik katrs varēja nofotografēties, kopā ar savu draugu. Paldies  mazās grupas skolotājām un auklītei par šo iespēju.
Dejas, spēles, dziesmas rotaļas un dažāda veida atrakcijas radīja labvēlīgu un draudzīgu noskaņu zālē, kas sildīja sirdis gan lieliem, gan maziem. Bet galvenā atziņa, ko ieguvām ir tas, ka bērnu dārzā visi   D R A U D Z Ē J A S!

Pirmsskolas mūzikas
skolotāja Inga Feldmane
Foto Z.Cīrule

Pasākuma bildes

Dalies ar šo: