Diskotēka Valgales skolā ,,Kopā ar draugiem’’

8. martā, kā jau svētku dienā pienākas, Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienībā ”Valgales skola” notika jautra diskotēka. Skolēnu satraukums un nepacietība virmoja gaisā jau no paša rīta. Tad iedegās krāsainas gaismiņas, sāka griezties diskobumba, pie zāles durvīm izveidojās gara dejotgribētāju rinda, jo katram dalībniekam bija jāsaņem kontrolaproce. Ieradās arī mūsu skolas absolventi, saģērbušies atbilstoši astoņdesmito gadu modei.

Iejusties deju ritmos palīdzēja populāri un ļoti pieprasīti disko dejotāji no ārzemēm (mūsu skolas darbinieki). Pēc atraktīvā priekšnesuma malā stāvētāju nebija. Skolēni jutās brīvi un priecīgi par dejām, par satikšanos ar draugiem, par jauko zāles noformējumu. Pasākuma laikā valdīja pozitīva gaisotne un draudzīga attieksme vienam pret otru.

Noslēgumā uzdāvinājām ballītes viesiem iepriekš sagatavotus apsveikumus, aicinājām nobaudīt nelielu mūsu pašu gatavotu cienastu un atspirdzinošu ābolu sulu.

Paldies visiem, kuri atnāca uz diskotēku, padarot to jautrāku un interesantāku. Paldies kolēģiem par aktīvu iesaistīšanos diskotēkas ,,Kopā ar draugiem’’ organizēšanā un vadīšanā. Vēlos pateikt paldies skolotājai A. Rēķei par mūzikas sarūpēšanu un atskaņošanu.

G. Doķe, Valgales skolas skolotāja

Dalies ar šo: