Sabiles Mūzikas un mākslas skola

DSC_0450Sabiles Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu apguvei.

Adrese: Ventspils iela 14, Sabile Talsu novads, LV–3294
Tālr.: 26499437
E-pasts: sabilesmms@talsi.lv
Skolas direktore: Zinta Ošenberga (e-pasts: zinta.osenberga@talsi.lv)
Darba laiks: pirmdiena – ceturtdiena: 9.00 – 18.00

2020.gada decembrī Sabiles MMS notika IZM skolas un programmu akreditācija. Skola un izglītības programmas ir akreditētas uz 6 gadiem līdz 2027.gada janvārim.

Sabiles mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumu varat lejuplādēt šeit:

 

Sabiles MMS pašnovērtējums 2021 2022 mg

Ieskats Sabiles mūzikas un mākslas skolas telpās

Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
1. Mākslas nodaļā: vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums – 7 gadi);
2. Mūzikas nodaļā:
– Klavierspēle (8 gadi),
– Flautas spēle (6 gadi),
– Vokālā mūzika (8 gadi).

Ar audzēkņiem strādā 7 skolotāji:
Mākslas nodaļā:
– Andris Millers,
– Sarmīte Jurjaka,
– Elīna Stariņa.
Mūzikas nodaļā:
– Tija Grīnberga (flautas spēle),
– Selga Zariņa (solfedžo un mūzikas literatūra),
– Zinta Ošenberga (vokālā mūzika),
– Andris Jansons (klavierspēle),

Skola skaitļos
 • 2009./2010. mācību gadā skolā mācās 86 audzēkņi, no tiem 34 mākslas nodaļā un 52 mūzikas nodaļā.
 • 2012./2013. mācību gadā skolā mācās 70 audzēkņi, no tiem 38 mākslas nodaļā un 32 mūzikas nodaļā.
 • 2013./2014. mācību gadā skolā mācās 60 audzēkņi, no tiem 32 mākslas nodaļā un 28 mūzikas nodaļā.
 • 2017./2018. mācību gadā skolā mācās 66 audzēkņi, no tiem 39 mākslas nodaļā un 27 mūzikas nodaļā.
 • 2018./2019. mācību gadā skolā mācās 59 audzēkņi, no tiem 34 mākslas nodaļā un 25 mūzikas nodaļā.
 • 2019./2020. mācību gadā skolā mācās 53 audzēkņi, no tiem 31 mākslas nodaļā un 22 mūzikas nodaļā.
 • 2020./2021. mācību gadā skolā mācās 60 audzēkņi. No tiem 37 mācās mākslu un 23 – mūziku. Mācās 40 meitenes un 20 zēni. Galvenokārt skolēni ir Sabiles pamatskolas, septiņi skolēni brauc no Stendes pamatskolas, bet divi no Kandavas vidusskolas.
 • 2021./22. mācību gadā skolā mācās 65 audzēkņi. No tiem 40 mākslas nodaļā, 25 – mūzikas nodaļā. No skolēniem 19 ir zēni un 46 meitenes. Galvenokārt ir Sabiles pamatskolas skolēni,  deviņi skolēni ir no Stendes pamatskolas, trīs no Kandavas vidusskolas, viens no Talsu kristīgās skolas.
 • 2022./23.mācību gadā skolā mācās 56 audzēkņi – 36 mākslas nodaļā un 20 mūzikās nodaļā.
Skolas vēsture

1991.g. skola dibināta kā Talsu mūzikas skolas filiāle. Atvērtas klavieru un kora dziedāšanas klases.
1998.g. skolu pārņem Sabiles pašvaldība un tā tiek pārdēvēta par Sabiles mūzikas skolu.
1999.g. atvērta flautas klase.
2000.g. septembrī skola sāk mācību gadu kā Sabiles mūzikas un mākslas skola, jo tiek atvērta mākslas nodaļa.
2001.g. atvērta vijoles klase
2001.-2013. g. darbojās vijoles klase.
2008.g. septembrī pabeigta skolas bēniņu renovācija un iegūtas 2 mākslas klases.
2009.g. mākslas nodaļas audzēkņi kopā ar Jāņa Anmaņa Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas jauniešiem piedalās sienas apgleznošanā Sabiles vecpilsētā.
2011.g. 21.martā skolas 20 gadu jubilejas pasākums, kurā satiekas bijušie absolventi, bijušie kultūras un pašvaldību vadītāji, kuri veicinājuši skolas attīstību.
2012.g. martā skolā notika Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācija un skola tika akreditēta uz 6 gadiem.
2016.g. septembrī skola no pašvaldības saņem jaunu podnieka virpu.
2017.g. februārī 7. kora klases audzēknis Edgars Vesmanis Valsts konkursa finālā Rīgā Latvijas mūzikas skolu vokālistu vidū iegūst 2.vietu. Skolotāja: Zinta Ošenberga.
2017.g. oktobrī izremontēta 1.stāva mākslas klase.
2018.g. oktobrī 4.mākslas klases audzēknis Armands Slēžis iegūst galveno balvu GRAND PRIX II jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Mākslu duets“ Carnikavā. Skolotāja: Elīna Stariņa.
2018.g. novembrī Sabiles MMS komanda Talsos piedalās Kurzemes reģiona mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkursā “Gudrs vēl gudrāks” un iegūst 1.vietu. Skolotāja: Selga Zariņa.
2019.g. martā skolā notika skolas rīkots netradicionālo mūzikas instrumentu ansambļu festivāls “Lai prieks!”

Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās nodaļas 1.-7. klases audzēkņu rudens starpskates darbi (2021. gada novembris): Galerija
 • Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra ārtelpas atklāšana kopā ar Sabiles mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un skolotājiem (2021.gada 30.aprīlī):  Raksts un Galerija
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi 2020. gada rudenī: Galerija
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi 2020. gada pavasarī: Galerija
 • Ieskats Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 2019. gada decembra noslēguma darbos: Galerija
 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītie Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi Sabiles bibliotēkā un Sabiles kultūras namā: Galerija
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darināto ābolu izstāde Sabiles bērnu bibliotēkā: Galerija
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vīnogu zīmējumu izstāde Sabiles kultūras namā: Galerija
 • Gatavojoties Sabiles Vīna svētkiem, Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi apglezno atkritumu tvertnes: Raksts un galerija
 • Ziemas darbi Sabiles Mūzikas un mākslas skolā: Raksts
 • Izstādes Sabiles bērnu bibliotēkā: teātra programmas un Sabiles mūzikas un mākslas skolas 1. klases audzēkņu zīmētie zaķi: Galerija
 • Sabiles ainavas 11 un 12 gadīgu Sabiles mūzikas un mākslas skolas bērnu skatījumā: Galerija
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sagatavotā filmiņa: Filma
 • “Sabile gleznā” – Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu (līdz 10 gadu vecumam) skatījums uz Sabili – zīmējumi: Galerija
Raksti un fotogrāfijas par Sabiles Mūzikas un mākslas skolas aktivitātēm no 2017. gada nogales līdz 2020. gadam
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji piedalās performancē Pedvāles mākslas parkā: Raksts
 • Uzņemšana Sabiles Mūzikas un māksla skolā (2020. gada jūnijā): Informācija
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa Armanda Slēža panākumi (2020. gada februāris): Raksts
 • Barikāžu atceres pasākums Sabiles Mūzikas un mākslas skolā” (2020. gada 21. janvārī): Galerija
 • Pirmais netradicionālais mūzikas instrumentu ansambļu festivāls “Lai prieks!” (2019. gada 21. martā): Raksts un galerija
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Enija Riņķe piedalījās festivālā Kuldīgā (2019. gada 8. martā): Raksts
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skola saņem pateicību par piedalīšanos festivālā (2019. gada 21. februārī): Raksts
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās konkursā (2019. gada 21. janvārī): Raksts
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkne piedalās festivālā (2018. gada decembrī): Raksts
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas komandai 1. vieta konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” (2018. gada novembrī): Raksts
 • Lāčplēša dienai veltīts koncerts Sabiles Mūzikas un mākslas skolā (2018. gada 8. novembrī): Galerija
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolai panākumi konkursā (2018. gada oktobrī): Raksts
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas izlaidums (2018. gada 9. maijā): Raksts
 • Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi konkursos (2018. gada 2. martā): Raksts
 • Viesošanās Rīgas pilī pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa (2017. gada decembrī): Raksts
 • Izremontēta klase Sabiles Mūzikas un mākslas skolā (2017. gada novembrī): Raksts
Dalies ar šo: