Pirmsskolas izglītības iestāde „Vīnodziņa”

Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa’” īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, licence Nr. V- 3147.

Adrese: Abavas iela 5, Sabile, Talsu novads, LV–3294
Tālrunis: 29341409 (Zane Cīrule)
E-pasts: sabilespiivinodzina@talsi.lv
Facebook: Sabiles Pii Vīnodziņa
Vadītāja: Zane Cīrule
Vadītājas vietniece izglītības jomā: Linda Celma
Grupas: “Cāļuki”, “Sauļuki”, “Skudriņas”, ”Čiekuri”, “Pūcītes”
Darbinieki: iestādē strādā 12 pedagogi, 12 tehniskie darbinieki, atbalsta personāls – logopēde un medmāsa.

Audzēkņu skaits:
2016.2017.m.g. – 76
2017./2018.m.g – 77
2018./2019.m.g. – 85
2019./2020.m.g. – 95
2020./2021.m.g. – 100
2021./2022.m.g. – 92

 2022./2023.m.g.- 93

Sabiles PII ‘’Vīnodziņa” vēsture
 • PII “Vīnodziņa” ir vecākā iestāde Talsu novadā. Tās pirmsākumi meklējami 1945. gadā, kad Sabilē Ventspils ielā  10, dzīvokļu  mājā ierīko bērnudārzu. Ēkā līdz 2009. gadam darbojas 3 grupas un šūšanas ateljē.
 • 2010. gadā iestādei tiek pievienota Valgales sākumskolas pirmsskolas izglītības grupa.
 • 2018. gada janvārī vecā ēka tiek atzīta par avārijas stāvoklī esošu, un jau 2018.gada augustā bērnudārzs pārceļas uz pagaidu telpām mazajā skolā Abavas ielā 5.
 • 2019. gada 1.septembrī tiek atvērta jauna papildus grupa. Paši lielākie PII “Vīnodziņa” bērni – topošie pirmklasnieki – tagad zinības apgūst Sabiles pamatskolas telpās.
 • Vairākkārt tiek lemts par jauna bērnudārza nepieciešamību. Tiek strādāts pie jauna būvprojekta pārstrādes.
Raksti un galerijas par pasākumiem pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa”
 • Rudens cēliens Sabiles bērnu dārzā (2021. gada oktobrī): Galerija
 • Novembra svētku laiks Sabiles bērnu dārzā (2020. gada novembrī): Raksts un galerija
 • Sabiles kultūras namā apskatāma Sabiles PII “Vīnodziņa” audzinātāju un auklīšu radošo darbu un seno rotaļlietu izstāde (2020. gada oktobrī): Galerija
 • Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” vasara (2020). gadā): Raksts un galerija
 • Sabiles bērnu dārza “Vīnodziņa” grupiņas “Čiekuri” kāpostu skābēšanas meistarklase: Raksts
 • Ar lielu vecāku atbalstu Sabiles PII “Vīnodziņa” iekārtots rotaļu laukums: Galerija
 • Sabiles pamatskolā sagaida nākamos pirmklasniekus: Galerija
 • Remontē telpas, kur iekārtos Sabiles bērnudārzu: Raksts
 • Grāmatu starts mazuļiem Sabiles bērnu bibliotēkā: Galerija
 • Sabilei 100: Sabiles PII “Vīnodziņa”, Sabiles vidusskolas un Sabiles Mūzikas un māksla skolas mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts: Galerija
 • Pidžamu balle Sabiles PII “Vīnodziņa”: Raksts un galerija
 • Mārtiņdiena Sabiles PII “Vīnodziņa”: Galerija
 • Pavadot valsts svētkus, sagaidīta pirmā Advente: Raksts un galerija
 • Helovīnu ballīte Sabiles PII “Vīnodziņa”: Galerija
 • Sporta diena Sabiles PII “Vīnodziņa”: Raksts un galerija
 • Jaunais mācību gads Sabiles PII “Vīnodziņa”: Raksts un galerija
 • Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums bērnudārzā “Vīnodziņa”: Raksts un galerija
 • Kukaiņu balle bērnu dārzā “Vīnodziņa”: Raksts un galerija
 • Joku diena Sabiles “Vīnodziņā”: Raksts un galerija
 • Omīšu rīts Sabiles PII “Vīnodziņa”: Raksts un galerija
 • Draudzības diena Sabiles bērnu dārzā: Raksts un galerija
 • Ziemas prieki Sabiles PII “Vīnodziņa”: Raksts un galerija

Dalies ar šo: