Čaklo lasītāju diena

3.jūnijā Sabiles bērnu bibliotēka organizēja orientēšanās pasākumu ar raibiem uzdevumiem saviem čaklajiem lasītājiem.

Pirmais kontrolpunkts bija pulcēšanās vietā pie bērnu bibliotēkas ar kārtīgu iesildīšanos garajai pastaigai pa Sabiles tūrisma iezīmētajām takām. Pavisam kopā bija 21 kontrolpunkts, un par katru izpildīto uzdevumu lasītāji saņēma burtiņus, no kuriem izveidoja saukli. Pastaigas laikā paspējām paceļot laikā un iepazīt veco lietu muzeju pie mākslinieka Igora Celma. Tāpat, vienā no kontrolpunktiem, sastapām Guntiņu Zalcmani, kura bibliotēkā rosījās līdz 2008. gadam. Viņa, pēc kontrolpunkta atšifrēšanas, bērnus cienāja ar pašizceptām vafelēm, kuras arī deva līdzi kā ceļa maizi, lai bērniem būtu spēks un enerģija turpmākajiem uzdevumiem. Tālāk mūsu ceļš veda pa meža taku, kur turpinājām meklēt kontrolpunktus, vērot koku lapas un mieloties ar gardajām zaķskābenēm, līdz nonācām Vīna kalna tuvumā, kur godinājām savus lasītājus ar balviņām un gardām uzkodām!

autors: Sabiles bērnu bibliotēka

a

 

Dalies ar šo: