Biznesa ideju konkurss “Dari Talsu novadam”

Talsu novada pašvaldība reizi gadā izsludina biznesa ideju konkursu „Dari Talsu novadam”. Pretendēt uz pašvaldības finansiālu atbalstu var gan esošie novada uzņēmēji, gan tādi, kuri vēl tikai plāno īstenot biznesa idejas. Lai veicinātu uzņēmējdarbību un ieguldītu ilgtspējīgā novada attīstībā, šogad pašvaldība konkursam piešķīrusi 15 000 eiro. 

„Dari Talsu novadam” ir iespēja konkursa kārtībā no pašvaldības saņemt „starta kapitālu” uzņēmuma dibināšanai vai attīstībai. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Talsu novadā, atbalstot esošos komersantus un veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos. 2020. gadā izsludinātajā konkursā tika atbalstīti 9 komersanti.

Finansējumu var piesaistīt virknei aktivitāšu:

 • iekārtu un instrumentu iegāde (t.sk. transportēšana, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.);
 • informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju risinājumu iegāde, izstrāde, uzstādīšana;
 • pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) izbūve, pārbūve un atjaunošana (t.sk. tehniskās dokumentācijas sagatavošana);
 • zīmola izstrāde;
 • produkcijas izstrāde;
 • specifiska rakstura darbaspēka apmācības;
 • pirmreizējās izmaksas, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
 • ražošanas ēku būvniecība (t.sk. tehniskās dokumentācijas sagatavošana);
 • sertifikācijas un standartu ieviešana (kvalitātes, vides, darba drošības, pārtikas drošības vai energopārvaldības sistēmas ieviešana uzņēmumā).

Pašvaldības atbalsta apjoms viena pretendenta idejai ir 50% no minētajām attiecināmajām izmaksām, atbalsta summai nepārsniedzot 3000 eiro. Kopumā šā gada budžetā pašvaldība paredzējusi 15 000 eiro lielu finansējumu konkursā pieteikto ideju atbalstam.

Piedalīties konkursā var gan esošie komersanti, kas nodarbina ne vairāk kā 10 cilvēkus, gan arī fiziskas personas, kas iegūto finansējumu ieguldīs uzņēmējdarbības uzsākšanā. Atbalstu var saņemt vienam pieteikumam ne biežāk kā vienu reizi trijos gados.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktu savu biznesa ideju, jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa (1. pielikums), kā arī jāsagatavo pārējā konkursa nolikumā prasītā informācija:

 • naudas plūsmas pārskats 2 gadiem (2. pielikums);
 • apliecinājums par Pretendenta atbilstību Atbalsta saņemšanai (3. pielikums);
 • Pretendenta un iesaistītā personāla CV;
 • iepriekšējā gada pārskats vai deklarācija, izņemot gadījumus, ja Pretendents reģistrējies tekošajā gadā.

Visu nepieciešamo informāciju var saņemt, sazinoties ar projektu vadītāju Baiba Lorenci (Talsi, Kareivju iela 7, 1. korpuss, 4. stāvs, e-pasts: baiba.lorence@talsi.lv; tālr.: 29448939). Elektroniski parakstītu pieteikumu jāiesniedz konkursā noteiktajā termiņā nosūtot uz e-pastu: daritalsunovadam@talsi.lv vai iesniedz, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā

www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Vērtēšanas kritēriji
Atskaites veidlapa

Informācija publicēta no vietnes: www.talsunovads.lv

Dalies ar šo: