Bijušās Sabiles sinagogas ēkā sāks iekārtoties jaunais “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs”

Sabilē ir pabeigta bijušās sinagogas ēkas rekonstrukcija (Strautu ielā 4), tāpēc tajā drīz sāks iekārtoties “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs”.

Centrs dibināts ar mērķi īstenot Kurzemes reģionā unikālu un vietējā un starptautiskā mērogā atpazīstamu mākslas, tūrisma un kultūras tūrisma saturu.

Jaunajā centrā plānots veicināt mākslas un sabiedrības mijiedarbību starptautiskā kontekstā, kā arī veicināt apmeklētāju plūsmu pilsētvidē, novadā un Kurzemes reģionā. Centra darbībā plānots izcelt arī īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Abavas ieleja” un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Abavas senleja” unikalitāti un kolorītu.

Centrā tiks veidotas plašai mērķauditorijai saistošas kultūras aktivitātes, kuras nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tiks sasaistītas ar kultūrizglītības procesiem un kultūras tūrisma un tūrisma aktivitātēm.

Sabiles Tūrisma informācijas centrs, kurš šobrīd vēl atrodas Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes ēkā, drīz radīs jaunu mājvietu atjaunotajā ēkā.

Jaunais “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs” ir izveidots, noslēdzoties projektam “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”, kura ietvaros pērn tika pabeigts darbs pie Sabiles Pilsētas laukuma rekonstrukcijas un atjaunošanu piedzīvoja Firksu-Pedvāles muižas ēka, kura atrodas Pedvāles mākslas parkā un kurā šobrīd darbojas starptautiska mākslinieku rezidence.

Dalies ar šo: