Bibliotēku nedēļa 2016 Sabiles bibliotēkā

Katru gadu vienā no aprīļa mēneša nedēļām norisinās Bibliotēku nedēļa, kuras laikā visas bibliotēkas vieno kopējs vadmotīvs un aktivitātes, lai uzlabotu bibliotēku saikni un sadarbību ar saviem apmeklētājiem, lasītājiem, citām iestādēm un organizācijām.

Sabiles bibliotēka jau ceturto gadu pēc kārtas tieši Bibliotēku nedēļā izceļ un atzīmē tos lasītājus vai sadarbības partnerus, kuri ļoti čakli lasa bibliotēkā vai arī kā savādāk atbalsta bibliotēkas darbu un aktivitātes.

Šogad bibliotēka izveidoja Goda sarakstu ČAKLĀKO GRĀMATU LASĪTĀJU desmitniekam un Goda sarakstu ČAKLĀKO LASĪTAVAS APMEKLĒTĀJU pieciniekam. Tā kā bibliotēka ikdienā strādā ar sistēmu Alise, kurā elektroniski notiek gan apmeklētāju reģistrācija, gan grāmatu izsniegšana, tika izmantoti sistēmas statistikas dati, lai noteiktu, kurš ir iekļuvis Goda sarakstos.

Čaklāko grāmatu lasītāju Goda sarakstā iegūto vietu noteica izlasīto grāmatu skaits gada laikā. Jāatzīmē, ka sarakstā ir iekļuvušas vairākas lasītājas-ģimenes. Pirmā vieta, ar 127 gada laikā izlasītām grāmatām, šogad pienākas lasītāju ģimenei- Mārītei un Laimonim Segliņiem. Godpilnā otrā vieta Ilzei Kuzminai ar izlasītām 109 grāmatām, bet trešajā vietā ar izlasītām 105 grāmatām arī lasītāju ģimene Virgīnija un Zigurds Krebs. Goda saraksti Bibliotēku nedēļā tika izlikti bibliotēkā.

Protams, ka bibliotēka ir ļoti priecīga par katru lasītāju. Arī tiem, kuri lasa, apmeklē bibliotēku regulāri, bet kuriem vēl ir kur tiekties, lai izlasītu simts un vairāk grāmatas gada laikā. To arī novēlam visiem saviem lasītājiem. Lasīšanas prieku, regulāru ciemošanos bibliotēkā, sadarbību ar bibliotekāru interesējošās literatūras atrašanā!

Šī gada čaklāko lasītāju sarakstā iekļuvušos lasītājus individuāli sveicām ar bibliotēkā izgatavotām, īpaši Sabilei piederīgām grāmatzīmēm.

Savukārt lasītavā, lai sastādītu čaklāko lasītavas apmeklētāju Goda sarakstu, par galveno rādītāju tika ņemts apmeklējumu biežums gada laikā. Cik bieži lasītājs iegriezies lasītavā, lai izmantotu tās piedāvātos resursus-presi, izstādes. Visbiežākie viesi, lai lasītu jaunāko presi, ir bijuši Andris Āboliņš (97 reizes) un Jānis Sniedziņš(94 reizes).

Īpaši jāatzīmē Maija Bāliņa, kura ir aktīvākā lasītavas iknedēļas apmeklētāja ar vislielāko izsniegumu tieši preses izdevumiem.

Sabiles bibliotēka sveic Goda sarakstos iekļuvušos lasītājus un lepojas ar katru, kurš lasa bibliotēkā un novērtē bibliotēkas piedāvātos resursus! Bibliotēka aicina un gaida jaunus lasītājus, jo piedāvājums ir tā vērts, lai izmantotu. Jaunās grāmatas un sen aizmirstas vecās labās grāmatas, gana plašs jaunāko preses izdevumu klāsts, regulāras izstādes, ko vērts apskatīt. Gaidīsim savus lasītājus un arī visus citus interesentus uz bibliotēkas pasākumiem, kuros ir iespējams tikties ar interesantiem cilvēkiem.

Visas Bibliotēku nedēļas garumā tika veidots kopējs plakāts. “Mana bibliotēka. Pirmā doma. Rakstītais vārds” Tajā katrs nedēļas apmeklētājs, ja vēlējās, varēja ierakstīt pirmo vārdu vai domu, ar ko asociējas bibliotēka. Ar izveidoto plakātu vēl aprīlī iespējams iepazīties bibliotēkā.

Sabiles bibliotēkas vadītāja Dagnija Kalniņa

Dalies ar šo: