Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums bērnudārzā „VĪNODZIŅA”

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Šajā dienā notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem. Arī mūsu bērnudārzā „Vīnodziņa” šī diena tika veidota tā, lai bērni sajustu, ka šī ir viņu diena.
Sapulcējoties pie bērnudārza, bērniem tika sagādāts pārsteigums. Ar savu ierašanos viņus pārsteidza krustmāte Agate, sunītis Pifs un draiskais Herkuless. Tikai krusttētiņš Tontons ar mazo Dudu nevarēja ierasties, jo viņiem bija jādodas uz upi makšķerēt.
Šajā dienā pat Pifs ar Herkulesu nolēma vairāk nekašķēties un kļūt par labiem draugiem.
Rīts bērnudārzā pagāja jautrās rotaļās, dejās, atrakcijās. Bērni pat devās kopā ar Pifu un Herkulesu meklēt apslēptos dārgumus un palīdzēja krustmātei Agatei mājas darbos – izžaut veļu.
Lielu prieku bērniem sagādāja zīmēšana uz asfalta, kur katram bija jāuzzīmē dāvana vai kāds pārsteigums Pifam un Herkulesam.
Pasākums noslēdzās ar sagatavošanas grupas bērnu dziedāto dziesmu „Laimīgā zeme”, pie kuras tika pūsti gan lieli, gan mazi ziepju burbuļi.
Paldies Gerdai un Ivetai, kuras bija iejutušās Pifa un Herkulesa lomā!

Sabiles PII „Vīnodziņa” muzikālā audzinātāja,

Inga Feldmane

BILŽU GALERIJA

Dalies ar šo: