Atpūtas vietas ierīkošana Smilšu ielā 2, Sabilē

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju privatizēto dzīvokļu īpašnieku biedrība „DĪB Mūsu māja” Smilšu ielā 2, Sabilē, pateicoties Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumam, sekmīgi realizēja projektu atbilstoši nolikumam „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu Talsu novada pilsētās”.

Dzīvojamās mājas zaļās zonas kopīpašuma daļā Smilšu ielā 2, tika ierīkota atpūtas vieta, kas kalpo ne tikai šīs mājas, bet arī apkārtējo māju iedzīvotāju atpūtai. Tika uzstādīti četri atpūtas soli, 2 galdi, atpūtas vietas pamatne tika noklāta ar flīzēm. Kopējās projekta izmaksas bija 2396.41 euro, kur Talsu novada pašvaldības finansējums bija 1180.00 euro.

Atpūtas vietas funkcionalitāte sekmīgi tika pārbaudīta jau Sabiles Vīna svētku svinību laikā, kad galdi kalpoja svētku izstrādājumu degustācijai, bet soli labai atpūtai un kopīgu sarunu risināšanai.

Pateicoties pensionēta dizainera Zigurda Kreba izstrādātajai atpūtas vietas novietojuma skicei, uzstādītie soli un galds labi iekļaujas apkārtējā vidē, Sabiles pilsētas teritorijā ir par vienu sakārtotu vietu vairāk.

Talsu novada pašvaldības izsludinātais konkurss un piešķirtie finanšu līdzekļi par dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu bija spēcīga motivācija kaut ko uzsākt darīt vides sakārtošanā daudzu dzīvojamo māju iedzīvotājiem visā novadā.

Projekta gaitā realizētās aktivitātes radīja priekšnoteikumus to pielietojumam ilgtermiņā un atpūtas vieta ilgu laiku kalpos gan minētās mājas iedzīvotājiem, gan apkārtējo māju iedzīvotājiem, gan viesiem. Minētās atpūtas vietas labiekārtošanā Smilšu ielā 2 ir noslēdzies viens no pamata posmiem. Vietas labiekārtošanas darbi turpināsies nākošajā vasarā, jo ieceres tālākai darbībai jau ir radušās.

Projekta vadītāja,

Maija Dubro

Dalies ar šo: