Apmācību kurss vecākiem „Bērna emocionālā audzināšana”.

No š.g.oktobra biedrībā „Stāvu augstāk”, piesaistot finansējumu, norisinās apmācību kurss vecākiem „Bērna emocionālā audzināšana”. Kursa mērķis – labāk izprast sevi vecāka lomā, izprast savu bērnu, vajadzības un uzvedību, palīdzēt mazināt uzvedības grūtības, kā arī sniegt praktiskus ieteikumus, kā veicināt veselīgu bērna attīstību.

Programmas saturs ir gana apjomīgs – 10 tikšanās reizes, kuru laikā tiek apgūta dienas tēma. Ne mazāk būtisks ieguvums ir vecāku savstarpējā dalīšanās pieredzē, kā arī speciālista atbalsts jauno prasmju apgūšanā katram grupas dalībniekam.

Kursu vada Talsu novada Krīžu centra psiholoģe Inta Poudžiunas. Ar prieku varam atskatīties uz jau aizvadītām 8 nodarbībām, atlicis vēl nedaudz.

Paldies vecākiem par atsaucību un uzdrīkstēšanos nākt kopā un dalīties gan veiksmēs, gan neveiksmēs, kas būs tikai ieguvums tiem, kurus mums uzticēts audzināt un sagatavot patstāvīgai, laimīgai un piepildītai dzīvei.

Izsakām pateicību arī Sabiles skolai un PII „Vīnodziņa” par sadarbību kursu organizēšanā.

Ilze Grosa

Dalies ar šo: