Amatierteātru svētki Sabilē “Dzīves karuselis” 2. jūnijā

11.20 Teatralizēts amatierteātru gājiens ”Dzīves karuselis”
(Sabiles pamatskolas laukums – “Sabiles Sidra” nams)
Svētku atklāšana.

No 12.00 – izrāžu maratons:
Tavas ērtības labad, mīļo skatītāj, nāc ar saliekamo krēslu vai pledu!

12.00  “Tā un šitā un nekā”
Pēc R. Blaumaņa lugas “Trīnes grēki” motīviem.
Režisore Jolanta Skujeniece.
Kr. Valdemāra Talsu teātris rāda Rīgas ielas- 13 pagalmā,

12.50   Ā. Alunāns “Pašu audzināts”.
Režisore Sigita Līdaka.
Valdemārpils amatierteātris “Atspulgs” spēlē senioru nama “Kalme ”pagalmā, Kr. Barona ielā- 6,

13.45   A. Grīniece “Ziņu dienests strādā”.
Režisore Gita Strazdiņa.
Pastendes amatierteātris “Te Rada” spēlē Kuldīgas ielas- 1 pagalmā,

14.30  R. Missūna “Par vīriešiem un kaķiem”.
Režisore Daina Erenberga.
Valdgales tautas nama amatierteātris rāda Rīgas ielas 4/6 pagalmā,

15.15  I. Grosbergs “Kas kait dzīvot deputātam” (fragments)
Režisors Imants Grosbergs.
Talsu teātra kopa spēlē Talsu ielas – 1/7 pagalmā,

16.15  Ē. Vilsons “Karuselis” (“Slimnīca” un “Dzimšanas diena”)
Režisore Lelde Kaupuža.
Liepājas Metalurgu Tautas teātris rāda estrādē “Birzīte”.

18.00   Svētku noslēgums Sabiles kultūras nama, Ventspils ielas – 14, pagalmā kopā ar disko vectētiņu Gunāru no Dundagas.

Ieeja brīva.

Dalies ar šo: