Aicinām pieteikties konkursā “Talsu bruncī ieaustie”

Turpinot gadskārtējo tradīciju cildināt tos Talsu novada ļaudis, kuri ar savu radošumu, uzņēmību un ieguldīto darbu dara novadu skaistāku un sakoptāku, pašvaldība arī šogad aicina piedalīties konkursā “Talsu bruncī ieaustie”. Konkursā piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs, vēršoties savas pilsētas vai pagasta pārvaldē. Dalībnieku saraksts pārvalžu vadītājiem jāsastāda līdz 23. aprīlim.

 Pieteikties iespējams kādā no 11 nominācijām:

 1. „Sakoptākā privātmāja” – tiks vērtēts gan ēkas vizuālais stāvoklis un apkārtnes labiekārtojums, gan inovatīvi risinājumi, kas ļauj dzīvot mūsdienīgāk un videi draudzīgāk;
 2. „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms” – tiks vērtēts pagalma labiekārtojums un sakoptība, kā arī pieejamība ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 3. „Sakoptākā vēsturiskā ēka” – tiks vērtēts gan ēkas vizuālais stāvoklis un apkārtnes sakārtotība, gan arī saimnieka ieguldījums tās uzturēšanā. Pieteikt var ēkas, kas celtas līdz 1945. gadam;
 4. „Rosīgākais uzņēmums” – tiks vērtēta uzņēmuma darbība kopumā, kā arī tas, kādas modernās tehnoloģijas un inovatīvi risinājumi tiek izmantoti, kā uzņēmējs gādā par savu atpazīstamību un kā savā darbībā iekļauj sociālos un vides apsvērumus;
 5. „Darbīgākā zemnieku saimniecība” – tiks vērtēta saimniecības darbība kopumā, kā arī saimniekošanas tradīciju pēctecība, projektu finansējuma piesaiste, inovācijas un atpazīstamība nozarē;
 6. „Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca” – tiks vērtēts telpu un apkārtnes vizuālais stāvoklis, piedāvātās produkcijas unikalitāte, tirgotavas vai kafejnīcas atpazīstamība, sociālā atbildība un pieejamība ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 7. „Aktīvākā organizācija” – tiks vērtēti īstenotie pasākumi, projektu finansējuma piesaiste, kā arī iekļaušanās novada sabiedriskajās norisēs;
 8. „Čaklākais mājražotājs” – tiks vērtēta ražojumu unikalitāte, kā arī mājražotāja atpazīstamība, izaugsme, sociālā atbildība un projektu finansējuma piesaiste;
 9. „Radošākais novadnieks” – atkarībā no konkursa dalībnieka darbības jomas tiks vērtētas inovācijas ražošanā un tehnoloģiju izmantošanā, sabiedriskā aktivitāte un nopelni kopienas saliedētībā, devums izglītības, kultūras un sporta jomā, mākslinieciskā darbība un ieguldījums novadpētniecībā;
 10. „Skaistākais dārzs” – tiks vērtēts dārza vizuālais koptēls, augu daudzveidība, kā arī īpaši vides objekti un ainaviski risinājumi;
 11. „Gada jaunums” – tiks vērtētas organizācijas, uzņēmumi un iniciatīvas, kas tapušas kopš 01.01.2017. – to pieejamība un aktualitāte dažādām sabiedrības grupām, atpazīstamība un iekļaušanās sabiedriskajās norisēs, kā arī inovatīvu risinājumu pielietošana.

Visus pretendentus klātienē apciemos konkursa žūrija. Dalībnieki un laureāti tiks godināti konkursa noslēguma pasākumā 31. augustā. Vairāk informācijas par konkursa norisi, žūriju un vērtēšanas kritērijiem var iegūt KONKURSA NOLIKUMĀ.

Anna Ķīviča, informācija publicēta no www.talsi.lv

Dalies ar šo: