Aicinām piedalīties konkursā „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016”

Lai veicinātu Talsu novada teritoriālo pārvalžu un centrālās administrācijas sadarbību ar savas pašvaldības iedzīvotājiem un vietējo sabiedrību, kā arī veicinātu novada teritorijas attīstību un sakopšanu, iesaistoties pilsoniskās sabiedrības veidošanā, Talsu novada pašvaldība laikā no 2016. gada 18. maija līdz 8. jūlijam, arī šogad rīko ikgadējo konkursu „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016”.

Pretendenti aicināti pieteikties dalībai konkursā līdz š. g. 15. maijam savas administratīvās teritorijas pārvaldē.

Šogad no 10 piedāvātajām nominācijām, pārvalžu vadītāji varēs izvēlēties piecas savai teritorijai visvairāk piemērotās, kuras vērtēs komisija. Apkopojot piecu nomināciju rezultātu summu, tiks noteikts novada labākais pagasts vai pilsēta, un īpaši sumināti 1.līdz 3. vietu ieguvēji. Talsu novada pilsētas un pagasti jau otro gadu tiks vērtētas līdzvērtīgi, nedalot atsevišķi grupās.  Tātad šogad vērtēšanas komisija, kuru pārstāvēs Normunds Tropiņš (domes priekšsēdētāja 1. vietnieks), Oskars Kļava (pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos), Inga Priede (sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja); Inese Roze (KSTC “Talsu novada tūrisma informācijas centrs” vadītāja), Ildze Ose (KSTC māksliniece) un Jolanta Skujeniece (attīstības plānošanas nodaļas vadītāja) vērtēs sekojošas nominācijas:

·         “Sakoptākā privātmāja”,

·          „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”,

·          „Pilsētas vai pagasta labvēlis”,

·          „Sakoptākā organizācija” (iestāde, uzņēmums, NVO un tml.),

·          „Sakoptākā zemnieku saimniecība, zivsaimniecība”,

·         „Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”

·         „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums”;

·          „ Zaļās domāšanas līderis”,

·         „Radošākais novadnieks”,

·         „Vieta, kura jāredz” (publiski pieejama vieta).

Konkursa darbā piedalīsies arī Talsu Komersantu klubs ar savu vērtēšanas sistēmu, un konkursa noslēguma sarīkojumā pasniegs specbalvas.

Konkursa „Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts” uzvarētājus apbalvos 2016. gada 9. septembrī, Talsu tautas namā. Dalībnieki katrā nominācijā tiek apbalvoti ar Konkursa Cildinājuma rakstiem, bet laureāti varēs doties divu dienu ekskursijā pa Vidzemes skaistākajām vietām. Ar konkursa nolikumu, un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties www.talsi.lv. Sīkāka informācija pa tālruni: 26350440; 63232125 (Inga Priede).

Konkursa nolikums un vērtēšanas kritēriji  |  Konkursa izbraukumu grafiks

Dalies ar šo: