Aicinām izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas novembrī tiks organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem godināsim Talsu novada iedzīvotājus un organizācijas.

Saskaņā ar Talsu novada domes nolikumu „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (Talsu novada domes 30.08.2018. lēmums Nr.352) pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumu (turpmāk – apbalvojumi) “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības balva” un “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, Talsu novada pašvaldības iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā, vai kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva”.
Apbalvojumu piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
Apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva”.
Apbalvojumu piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās.
Apbalvojums “Talsu novada Goda balva”.
Apbalvojumu piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Par iesniegumu iesniegšanu:
– Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” un “Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai.
– Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami attiecīgās Talsu novada pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisijai.
– Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības balva” un “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 1. oktobrim personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtāmi pa pastu.

Plašāka informācija par apbalvojumiem, par kārtību, kādā notiek izvirzīto pretendentu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par apbalvojumu piešķiršanu, kā arī – par to, kāda informācija ir norādāma iesniegumos par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai, ir pieejama nolikumā „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību.

Informācija par minēto apbalvojumu saņēmējiem iepriekšējos gados ir pieejama reģistrā “Piešķirtie Talsu novada pašvaldības apbalvojumi” (pieejams: Reģistri).

Informācija pārpublicēta no mājas lapas www.talsi.lv

Dalies ar šo: