Līdz 1. oktobrim aicinām izvirzīt pretendentus pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai

Šī gada novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītajos svinīgajos pasākumos Talsu novada pilsētās un pagastos, ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem godināsim Talsu novada iedzīvotājus un uzņēmumus.

Pretendentus apbalvošanai ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem (turpmāk – apbalvojumi) „Talsu novada Izcilības balva”, „Talsu novada Atzinības balva” un „Talsu novada Goda balva” var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, pašvaldības iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā, vai kurām šeit pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Saskaņā ar nolikumu „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”:

  • Apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
  • Apbalvojumu „Talsu novada Atzinības balva” piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās.
  • Apbalvojumu „Talsu novada Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” un „Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai, savukārt iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma „Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami pilsētu un pagastu pārvalžu Apbalvojumu komisijām un līdz 1. oktobrim ir iesniedzami personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, vai pilsētu un pagastu pārvaldēs, vai nosūtāmi pa pastu.

Plašāka informācija par apbalvojumiem, par kārtību, kādā notiek izvirzīto pretendentu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par apbalvojumu piešķiršanu, kā arī – par to, kāda informācija ir norādāma iesniegumos par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai, ir pieejama nolikumā „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas pieejams šeit.

Informācija publicēta no www.talsi.lv

Dalies ar šo: