Aicinām iedzīvotājus izvirzīt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem

18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienā, ar pašvaldības apbalvojumiem godājam mūsu novada iedzīvotājus par ieguldījumu attiecīgās pilsētas vai pagastu attīstībā, apliecinot cieņu ilggadējam, pašaizliedzīgam darbam novada pilsētās un pagastos un nozīmīgiem sasniegumiem.

Ar mērķi izteikt atzinību par augstu profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē novada vides vizuālā vai pozitīvā tēla veidošanā vai par mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās ir nodibināta Talsu novada Goda balva.

Pretendentus šīs balvas saņemšanai līdz 1. oktobrim var ieteikt ikviens attiecīgās pilsētas vai pagasta iedzīvotājs vai iedzīvotāju apvienība, iesniedzot attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldē iesniegumu ar informāciju par apbalvojamo vai nepastarpināti vēršoties ar iesniegumu Talsu novada Apbalvojumu izvērtēšanas komisijā.

Goda rakstu piešķir fiziskām un juridiskām personām, kas ir attiecīgās pilsētas vai pagasta iedzīvotāji vai kuru iestādes, uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas atrodas attiecīgajā pilsētā vai pagastā, vai arī savā darbībā ir saistītas ar attiecīgo pilsētu vai pagastu, kā arī attiecīgās pilsētas vai pagasta ārvalstu sadarbības partneriem, iestādēm, to pārstāvjiem, sadarbības organizācijām vai to vadītājiem.

Talsu novada Apbalvojumu izvērtēšanas komisijā iespējams iesniegt priekšlikumus arī pašvaldības augstāko apbalvojumu – Talsu novada Izcilības balvas un Talsu novada Atzinības balvas saņemšanai. Talsu novada Izcilības balva dibināta ar mērķi izteikt atzinību par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē, savukārt Talsu novada Atzinības balva tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā vai citās novadam nozīmīgās jomās.

Nolikums „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” pieejams www.talsi.lv/nolikumi.

Talsu novada pašvaldības apbalvojumi un to piešķiršanas kārtība

Ivonna Vicinska

Dalies ar šo: