Aicinājums 1991. gada barikāžu dalībniekiem līdz 30. oktobrim

2. novembrī no plkst. 11.00 – 16.00 Talsu novada muzejā K. Mīlenbaha ielā 19 varēs saņemt barikāžu dalībnieka Statusa apliecības. Aicinām iepriekš pieteikties līdz 30. oktobrim, zvanot pa tālruni: 29102628.

1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Pateicības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).

Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav reģistrējušies un ieguvuši kādu no apbalvojumiem, Statusa apliecību iegūt nevarēs. Par reģistrēšanās kārtību interesēties 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībā.

1991. gada barikāžu dalībnieku statusa apliecību izdošanas kārtība:
1. Uzrāda darbiniekam Apbalvojuma dokumentu vai pašu apbalvojumu, pasi vai ID karti. Nodod darbiniekam noņemt dokumentu kopijas.
2. Aizpilda Iesniegumu par statusa apliecības saņemšanu.
3. Iesniedz darbiniekam reģistrācijai – Iesniegumu, pases kopiju un Apbalvojuma dokumenta kopiju.
4. Pēc uzaicinājuma, rindas kārtībā iet nofotografēties.
5. Saņem 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecību.

2. novembrī plkst. 15.00 Talsu novada muzejā notiks pasākums, kurā 21 Talsu novada barikāžu dalībnieks saņems Pateicības rakstu.

1991. gada barikāžu muzeja informācija

Dalies ar šo: