Aicina iesniegt pieteikumus kultūras un tūrisma projektu konkursa otrajā kārtā

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 11. jūnija pl. 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) un elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv iesniegt projektu pieteikumus, kultūras un tūrisma projektu īstenošanai līdz 2021. gada beigām.

Talsu  novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras un tūrisma projektu īstenošanu, kas ir pieejami plašam sabiedrības lokam un sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu un jaunradīto tūrisma vērtību izplatīšanu.

2021. gada konkursa otrās kārtas pieejamais kopējais finansējums ir 4989,75 EUR un tā prioritāte ir kreatīvi un daudzveidīgi kultūras un tūrisma projekti, kuri sabiedrībai ir pieejami un var tikt īstenoti inovatīvā veidā, nodrošinot dažādu kultūras un tūrisma pakalpojumu pieejamību Talsu novadā.

Maksimāli pieejamais finansējums vienam projektam ir 1000 EUR, ar noteikumu, ka projekta pamatmērķis nedrīkst būt peļņas gūšana un pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā no pieprasītā finansējuma apjoma.

Konkursā piedalīties var nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, Latvijas Amatniecības kameras biedri, Tautas daiļamata meistari vai Radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā.

Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama šeit.

Madara Aizgrāve,
Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas
Kultūras daļas vadītāja

Dalies ar šo: