Abavas pagasta ģerbonis – starptautiski atzīts

Kultūras ministrija reģistrējusi Abavas pagasta ģerboni – purpura laukā sudraba vīngliemezis zelta čaulā pa kreisi, labējā augšējā stūrī sudraba vīnkoka lapa lejupvērsta labās spāres virzienā.

Abavas pagasta ģerboni izstrādājis heraldiskais mākslinieks Edgars Sims sadarbībā ar Sabiles pilsētas un Abavas pagasta iedzīvotājiem, pārvaldes vadītāju Zigmundu Brunavu un Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra mākslinieci Inesi Bērziņu.

Ne tikai Valsts Heraldikas komisija, bet arī starptautiski heraldikas mākslinieki no Krievijas un Francijas ir atzinīgi novērtējuši Abavas pagasta ģerboni, kurā iekļauts reti izmantots simbols – gliemezis.

Talsu novadā šobrīd ir 12 apstiprināti ģerboņi un 6 pagastu ģerboņiem skices patlaban tiek izstrādātas. Šobrīd Heraldikas komisija ir apstiprinājusi Strazdes un Virbu pagastu ģerboņu skices, un tās iesniegtas Kultūras ministrijā.

Katru ģerboni izskata Valsts Heraldikas komisija, kurai kopā ar skici ir jāiesniedz pamatojums konkrētā simbola izvēlei. Valsts Heraldikas komisija veido un uztur informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem un nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, apzina un veido ģerboņu sistēmu un veic izpēti. Tikai pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, var sākties darbs pie ģerboņa izstrādes.

Dana Vecmane,
Talsu novada sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas speciāliste,
informācija publicēta no www.talsi.lv

Dalies ar šo: